Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
23.05.2018
24.05.2018
13:00 - Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму. Підсумки роботи Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму. Підсумки роботи Організатор:Не визначено! Час проведення:24.05.2018 13:00 Місце проведення:Не визначено!
15:00 - Свято випускного балу «Прощавай, садочку наш – нам уже до школи час» Свято випускного балу «Прощавай, садочку наш – нам уже до школи час» Організатор:Не визначено! Час проведення:24.05.2018 15:00 Місце проведення:Не визначено!
25.05.2018
Докладніше
Електронне зверення
Пошук
Публічна інформація | Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2018 рік | Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2017 рік
Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2017 рік

Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2017 рік

 

Інформація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету   2017 рік 

02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

м.Купянськ, вул.Студентська,2

( найменування міста, району, області )

 

Вид бюджету

ТКВМБ ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка"

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

2995987,53

  -  

2995987,53

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

2995987,53

Х

2995987,53

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

Х

  -  

Х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Х

2995987,53

  -  

2995987,53

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

2995987,53

 

2995987,53

Заробітна плата

2111

2088330,71

 

2088330,71

Нарахування на оплату праці

2120

462324,75

 

462324,75

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

18935,35

 

18935,35

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1649,83

 

1649,83

Продукти харчування

2230

119995,30

 

119995,30

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

42325,99

 

42325,99

Видатки на відрядження

2250

3035,76

 

3035,76

Оплата теплопостачання

2271

105759,30

  -  

105759,30

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

31339,71

  -  

31339,71

Оплата електроенергії

2273

120467,84

  -  

120467,84

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

450,00

  -  

450,00

Інші поточні видатки

2800

1372,99

  -  

1372,99

 

 

 

 

 

 

 

 


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС
на 2017 рік

25469592  КУП'ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) "ІСКОРКА" КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( ЦЕНТР )

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

3 793 202,00

396 435,00

4 189 637,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

3 793 202,00

х

3 793 202,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

396 435,00

396 435,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

237 556,00

237 556,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

235 310,00

235 310,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

2 246,00

2 246,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

158 879,00

158 879,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

153 512,00

153 512,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

5 367,00

5 367,00

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

3 793 202,00

396 435,00

4 189 637,00

Поточні видатки

2000

3 793 202,00

396 435,00

4 189 637,00

Оплата праці

2110

2 411 553,00

-

2 411 553,00

Заробітна плата

2111

2 411 553,00

-

2 411 553,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

533 995,00

-

533 995,00

Використання товарів і послуг

2200

846 281,00

396 435,00

1 242 716,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

29 258,00

159 166,00

188 424,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 650,00

-

1 650,00

Продукти харчування

2230

208 916,00

235 310,00

444 226,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

52 624,00

1 959,00

54 583,00

Видатки на відрядження

2250

3 646,00

-

3 646,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

549 687,00

-

549 687,00

Оплата теплопостачання

2271

336 689,00

-

336 689,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

36 863,00

-

36 863,00

Оплата електроенергії

2273

176 135,00

-

176 135,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

500,00

-

500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

500,00

-

500,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 373,00

 

1 373,00

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-


Інформування громадськості щодо надходження благодійних внесків у вигляді матеріалів та виконаних робіт.

Для надання благодійної допомоги ДНЗ відкрито р/р 35425021001819 Куп`янський УДКСУ Харківської області, МФО 851011, ОКПО 02146239


Информація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету

2017 рік 

02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

м.Купянськ, вул.Студентська,2

( найменування міста, району, області )

Вид бюджету

ТКВМБ ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка"

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

3888199,02

11885,00

3888199,02

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

3888199,02

Х

3888199,02

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

Х

11885,00

11885,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Х

3888199,02

11885,00

3888199,02

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

3888199,02

 

3888199,02

Заробітна плата

2111

2539851,97

 

2539851,97

Нарахування на оплату праці

2120

562498,57

 

562498,57

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

29631,40

 

29631,40

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1649,83

 

1649,83

Продукти харчування

2230

151625,99

 

151625,99

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

43777,57

 

43777,57

Видатки на відрядження

2250

3192,41

 

3192,41

Оплата теплопостачання

2271

352365,57

  -  

352365,57

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

36925,29

  -  

36925,29

Оплата електроенергії

2273

164857,43

  -  

164857,43

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

450,00

  -  

450,00

Інші поточні видатки

2800

1372,99

  -  

1372,99

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0,00

11885,00

11885,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

11885,00

11885,00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС
на 2017 рік

25469592  КУП'ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) "ІСКОРКА" КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( ЦЕНТР )

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

3 915 257,00

393 946,00

4 309 203,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

3 915 257,00

х

3 915 257,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

393 946,00

393 946,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

221 994,00

221 994,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

219 441,00

219 441,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

2 553,00

2 553,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

157 667,00

157 667,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

157 667,00

157 667,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

14 285,00

14 285,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

3 915 257,00

393 946,00

4 309 203,00

Поточні видатки

2000

3 915 257,00

379 661,00

4 294 918,00

Оплата праці

2110

2 554 842,00

-

2 554 842,00

Заробітна плата

2111

2 554 842,00

-

2 554 842,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

565 229,00

-

565 229,00

Використання товарів і послуг

2200

793 813,00

379 661,00

1 173 474,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

29 631,00

158 261,00

187 892,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 650,00

-

1 650,00

Продукти харчування

2230

159 582,00

219 441,00

379 023,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

43 778,00

1 959,00

45 737,00

Видатки на відрядження

2250

3 193,00

-

3 193,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

555 529,00

-

555 529,00

Оплата теплопостачання

2271

352 366,00

-

352 366,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

37 930,00

-

37 930,00

Оплата електроенергії

2273

165 233,00

-

165 233,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

450,00

-

450,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

450,00

-

450,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 373,00

 

1 373,00

Капітальні видатки

3000

-

14 285,00

14 285,00

Придбання основного капіталу

3100

-

14 285,00

14 285,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

14 285,00

14 285,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-


Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

січень  2017

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Лампочка електрична

10

7,60

76,00

2

Ізострічка

1

7,50

7,50

3

Дріт телефонний

2,50

17,50

4

Вилка електрична

1

17,00

17,00

Всього на суму

118,00

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1.

Фурнітура для плинтуса

4

4,50

18,00

2.

Гвіздки декоративні

3 пач.

10,40

31,20

3.

Сверло

5 шт

5,80

29,00

4.

Йорш для унітазу

1

22,00

22,00

5.

Саморіз

100

0,10

10,00

6.

Деззасіб «Сантаб»

2

150,00

300,00

7.

Шуруповерт

1

585,00

585,00

 

Всього на суму

 

 

695,20

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Гума для унітазу

2

4,50

9,00

2

Кран шаровий

1

36,00

36,00

3

Кран шарів

1

47,00

47,00

Всього на                                                                                                                              92,00

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Картон кольоровий

1 п.

49,00

49,00

2

Зошит канцелярський

2

15,20

30,40

3

Ручки кулькові

2

5,50

11,00

4

Папір ксероксний

1

30,00

30,00

5

Чорнила для принтера

4 шт

99,00

396,00

6

Папір ксероксний кольоровий

40 шт.

0,15

6,00

7

Зошит канцелярський

1

24,00

24,00

Всього на                                                                                                                             

546,40

КОСТЮМИ ДИТЯЧІ НОВОРІЧНІ

1

Морозко

6

80,00

480,00

2

Зірочки

4

55,00

220,00

Всього на

700,00

Загальна сума

2451,60

 

лютий   2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Магнітофон Golon

1

400,00

400,00

2

Короб електричний

2

9,00

18,00

3

Лампочки електричні

7

6.00

42,00

4

Лампочки електричні

2

9,00

18,00

Всього на суму

478,00

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1.

Болт анкерний

2

4,00

8.00

2.

Гвіздки

1 п.

14,50

14,50

3.

Само різи

100

0,18

18,00

4.

саморізи

200

0,10

20,00

5.

Петля рояльна

2

12,00

24,00

6.

батарейки

2

5,00

10,00

7.

Сушила для посуду

1

125,00

125,00

8.

Миючий засіб для скла

1

28,10

28,10

9.

серветниця

6

7,50

45,00

 

Всього на суму

 

 

292,60

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Кран

3

36,00

108,00

Всього на                                                                                                                            108,00 

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

2

96,00

192,00

2

Папір ксероксний

1

100,00

100,00

3

Книга канцелярська

2

22,50

45,00

4

Книга канцелярська

2

17,50

35,00

5

Книга канцелярська

2

20,00

40,00

6

Клей олівець

2

8,70

17,40

Всього на                                                                                                                            

429,40

МЕТОДИЧНА  ЛІТЕРАТУРА, ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ ДНЗ

1

Методична література

 

 

425,00

2.

Оформлення сайту ДНЗ

 

 

53,00

Всього на

478,00

М’ЯКИЙ  ІНВЕНТАР

1.

Доріжка килимова

4 м

340,00

1360,00

Всього на

1360,00

Загальна сума

3146,00

 

березень   2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Розетка електрична

1

49,00

49,00

2

Короб електричний

3

9,00

27,00

3

Лампочки електричні

5

8.00

40,00

Всього на суму

116,00

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1.

Ручка меблева

1

7,90

7,90

2.

Магніт меблевий

1

8,90

8,90

3.

Засіб для скла

1

25,90

25,90

4.

Петля рояльна

1

11,00

11,00

5.

Само різи

100

0,10

10,00

6.

Навіс

1

20,00

20,00

7.

Гвіздки

1

15,00

15,00

 

Всього на суму

 

 

98,70

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Кран

1

29,90

29,90

2

Кран

1

41,90

41,90

3

Картридж

1

32,50

32,50

4

Букса

1

23,90

23,90

5

Муфта

1

21,90

21,90

6

Муфта

1

9,00

9,00

Всього на                                                                                                                            160,10 

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Книга канцелярська

2

27,00

54,00

2

Чернило для принтера

1

99,00

99,00

3

Папір ксероксний

2

105,00

210,00

4

Сегрегатори

12

39,00

468,00

Всього на                                                                                                                            

831,00

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОСІБНИКІВ

1

Виготовлення посібників  

 

 

231,60

2.

Оформлення сайту

 

 

53,00

Всього на

284,60

М’ЯКИЙ  ІНВЕНТАР

1.

Штора тюлева

1

 

428,50

2

Штора тюлева

1

 

1071,50

Всього на

2705,80

ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ

1

Транспортні витрати

 

 

200,00

Всього на

200,00

Загальна сума

3190,40

 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

квітень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1

Автомат електричний

1

95,90

95,90

2

Перехідник електричний

1

8.00

8.00

3

Чайник електричний

1

220.90

220.90

Всього на суму

324,80

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Пилочка для лобзика

1

39.00

39.00

2

Двері  міжкімнатні

1

422.00

422.00

3

Налічник МДФ

5

59.90

299.50

4

Ручка дверна

1

50.90

50.90

5

Навіси

1

49.90

49.90

6

Карниз

1

136.00

136.00

7

Алебастр

5

3.75

18.75

8

Кут білий пластиковий

2

21.90

43.80

9

Панель МДФ

1

94.40

95.40

 

Всього на суму

 

 

1155.25

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Тройник сантехнічний

1

31.90

31.90

2

Редукція

1

10.90

10.90

Всього на                                                                                                                            42.80

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1.

Папір ксероксний

2

87,00

174,00

Всього на                                                                                                                             

174,00

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОСІБНИКІВ

1

Виготовлення посібників

 

 

96.00

Всього на

96.00

Загальна сума

1792.85

 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

травень 2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1

Пилосос «Аристон»

1

2199.00

2.199.00

2

Лампа в прожектор

2

14.90

28.80

3

Лампочки електричні

8

8.00

48.00

4

Ізострічка

2

17.60

35.20

Всього на суму

2312.00

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Цемент

1

49.00

49.00

2

Піна монтажна

1

50.00

50.00

3

Крейда

5

3.50

17.0

4

Саморіз

100

0,16

16.00

5

саморіз

30

0,29

8,70

6

саморіз

30

0,45

13.50

7

Герметик

1

45.90

45.90

8

Папір туалетний

8

2.50

20.00

9

Фарба

3

38.00

114.00

10

розчинник

1

12.00

12.00

11

Сітка маскітна

2

10.00

20.00

12

Краб для бензокасилки

1

36.00

36.00

13

Диски ДВД

5

6.50

32.50

14

фарба

1

105.00

105.00

15

розчинник

1

24.00

24.00

16

Деззасіб «Санітаб»

1

150.00

150.00

 

Всього на суму

 

 

714.10

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

унітаз

1

410.00

410.00

2

манжет

1

7.00

7.00

3

кріплення унітазу

1

5.00

5.00

Всього на                                                                                                                            422.00 

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Фарба для принтера

1

99.00

99.00

Всього на                                                                                                                            

99.00

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЛУ ДО СВЯТА  

1

Оформлення залу до свята

 

 

741.00

Всього на

741.00

Загальна сума

4288.10

ТРАВЕНЬ

 

ВИКОНАНІ РОБОТИ

Чистка системи водовідведення

 

100.00

 

Поштові витрати

 

136.00

 

Всього на суму                                                                   236.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

червень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

світильник

22

49.00

1078.00

Всього на суму

1078.00

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Плитка стелева

95.00

22.00

2090.00

2

Плитка стелева

55

24.00

1320.00

3

фриз

53

10.00

530.00

4

фриз

15

9.50

142.50

5

Шпаклівка фінішна

3

110.00

330.00

6

Шпаклівка фінішна

1

185.00

185.00

7

Шпалери

40

65.00

2600.00

8

 

 

 

 

9

Клей для шпалер

10

23.00

230.00

10

Клей ПВА

2

33.00

66.00

11

Клей «Дракон»

1

56.00

56.00

12

цемент

2

97.00

194.00

13

Фотошпалери

1

260.00

260.00

14

Крейда

15

3.00

45.00

15

Фарба жовта

4

120.00

480.00

16

Фарба синя

4

115.00

460.00

17

Фарба зелена

4

115.00

460.00

18

Фарба червона

2

105.00

210.00

19

Фарба фіолетова

2

120.00

240.00

20

Фарба оранжева

2

120.00

240.00

21

Фарба бірюзова

2

115.00

230.00

22

Фарба біла

4

100.00

400.00

23

Фарба біла

4

120.00

480.00

24

розчинник

2

22.00

44.00

25

плинтус

19

27.00

513.00

26

плинтус

3

30.90

92.70

27

фурнітура

26

4.00

104.00

28

саморіз

150

0,25

37.50

29

пресшайба

50

0,16

8.00

30

саморіз

50

0,15

7.50

31

Клей КМЦ

2

28.00

56.00

32

Койма паперова

2

13.50

27.00

33

Щітка для фарби

3

10.00

30.00

34

Щітка для фарби

3

17.00

51.00

35

Шпакльовка по дереву

2

41.00

82.00

 

Всього на суму

 

 

15373.20

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

1

126.00

126.00

Всього на                                                                                                                            

126.00

ЛІНОЛЕУМ

1

Лінолеум

5,5

199,90

1099,45

2

Лінолеум

6

439,90

2639,40

Всього на

3738,85

ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ

1

Транспортні витрати

 

 

300.00

Всього на

300,00

ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ

1

Полотно дверне

7

600.00

4200.00

2

Полотно дверне

2

630.00

1260.00

3

Полотно дверне

1

480.00

480.00

4

навіс

20

30.00

600.00

5

Замок внутрішній

8

205.00

1640.00

6

Секрет для замка

8

60.00

480.00

7

Ручка дверна

2

148.00

296.00

Всього на

8956.00

Загальна сума

29572.05

липень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Лампочка енергозберігаюча

1

42-00

42-00

2.

Вилка електрична

1

16-60

16-60

3.

Розетка електрична

1

55-90

55-90

4.

Лампочка

3

6-00

18-00

Всього на суму

132-50

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Плитка полова

4,41 м.кв.

82-00

361-62

2

Саморіз б/м

40

0-47

18-99

3

З’єднання на шланг

2

6-90

13-80

4

Дріт  електричний

2 м.кв

10-00

20-00

5

Леза для ножа

1

14-00

14-00

6

муфта

2

14-90

29-80

7

Кут гнучкий

26

23-10

600-60

8

порожек

4

72-00

288-00

9

порожек

3

140-00

420-00

10

порошек

2

85-00

170-00

11

карниз

1

90-00

90-00

12

Кут гнучкий

3

27-90

83-70

13

Кут б/л пластмасовий

2

40-90

81-80

14

Панель ПВХ

3

555-00

1665-00

15

кран

2

130-00

260-00

16

кран

1

109-00

109-00

 

Всього на суму

 

 

4226-31

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

1

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

 

 

200

Всього на                                                                                                                             

200

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

1

Методична література

 

 

163-00

Всього на

163-00

ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ

1

Транспортні витрати

 

 

600.00

Всього на

600,00

Загальна сума

5321-81

 

серпень  2017

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Лампочка в прожектор

1

13-90

13-90

2

Розетка електрична

1

36-00

36-00

3

Лампочки електричні

2

10-00

20-00

Всього на суму

69-90

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Дріт

15 м.кв

3-00

45-00

2

Короб ел.

5

10-00

50-00

3

змішувач

1

109-90

109-90

4

Кран шаровий

1

29-90

29-90

5

Саморіз б/м

50

0-40

20-00

6

гвіздки

2 кг

29-00

58-00

7

Кран хол.води

2

130-00

260-00

8

Шланг змішув

1

14-00

14-00

9

Щітка на болгарку

1

17-00

17-00

10

Кран шаровий

2

28-40

56-80

11

тройник

1

14-90

14-90

12

муфта

2

4-40

8-80

13

заглушка

2

3-70

7-40

14

Стрічка фум

1

26-90

26-90

15

Круг отрізний

1

15-90

15-90

16

сверло

1

22-00

22-00

17

Труба сант.

2

14-00

28-00

18

Тройник сантехнік.

1

8-50

8-50

19

шланг

2

32-00

64-00

20

Гвіздки декоративні

4

9-00

36-00

21

Кран хол.води

2

115-00

230-00

22

водонагрівач

1

2180-00

2180-00

23

Кабель живлення

1

35-00

35-00

 

Всього на суму

 

 

3338-00

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

1

72-00

72-00

Всього на                                                                                                                            

72-00

ЛІНОЛЕУМ

1

Лінолеум

19,5 м.кв.

249-81

4871-24

2

лінолеум

18м.кв.

250-00

4500-00

Всього на

9371-24

 

1

Штора тюль

1

400-00

400-00

2

Штора тюль

1

350-00

350-00

3

Штора тюль

1

850-00

850-00

4

Скатертина

1

150-00

150-00

5

Килим 2х3

1

1000-00

1000-00

Всього на

2750-00

ДЕКОР  ДЛЯ  ПРИМІЩЕНЬ

1

Декор для приміщень

 

 

310-00

Всього на

310-00

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

1

Методична література

 

 

279-54

Всього на

279-54

ЗАВЕЗЕННЯ ПІСКУ

 

 

Завезення піску

 

 

500-00

Всього на

500

Загальна сума

16690-68

 

вересень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Лампочки економічні

25

40,90

1022,55

2

водонагрівач

1

2000,00

2000,00

3

світильник

6

49,00

345,00

Всього на суму

3367,55

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Папір туалетний

81

4,00

324,00

2

Серветки паперові

70

4.50

315,00

3

Пакети для сміття

31

12.00

372,00

4

саморіз

150

0.15

22.50

5

саморіз

100

0,10

10,00

6

Секрет для замка

1

131,00

131,00

7

Ручка дверна

2

27,00

54,00

8

хлормісепт

1

150,00

150,00

 

 

 

 

1378,50

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

50

25,20

1260,00

2

Скрепки

1

15.70

15,70

3

олівці

5

5.50

27,50

4

стікери

2

14.15

28,30

5

Чорніла для принтера

1

99,00

99,00

Всього на                                                                                                                             

1430,50

САНТЕХНІКА

1

Кран шаровий

1

29,90

29,90

Всього на

310-00

ВИКОНАНІ РОБОТИ

1

Ремонт пральної машини

 

 

1605,00

2

Навчання з цивільного захисту

 

 

400,26

Всього на

2005,26

Загальна сума

8211,66

жовтень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Вимикач електричний

2

31.90

63.80

2

Автомат однофазний

1

41,90

41,90

3

Лампочки енергозберігаючі

19

42

798

4

патрон

4

7,00

28,00

Всього на суму

949,70

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1

Серветки паперові

60

4.00

240.00

2

Папір туалетний

60

4.50

270,00

3

Пакети для сміття

16

12.00

192,00

4

Лійка для душа

1

22.00

22.00

5

Сода кальцинована

50

16.30.

815.00

6

Ваза керамічна

1

120.00

120.00

7

Підвіска керамічна

10

20.00

200,00

8

Ваза напільна керамічна

1

150,00

150.00

9

Ваза керамічна

3

60.00

180,00

10

Ваза керамічна

2

30.00

60.00

11

Полка пластикова

2

160,00

320,00

 

 

 

 

2569,00

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

19

25,20

478,80

2

Чорніла для принтера

1

99,00

99,00

Всього на                                                                                                                             

577,80

ВИКОНАНІ РОБОТИ

1

Благоустрій території

 

 

300

 

 

 

 

 

Всього на

300,00

Загальна сума

4396,50

листопад  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Світильник

1

69,00

69.00

Всього на суму

69,00

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Кран шаровий

1

29,90

29.90

2

Труба пластикова

6 м

11.90

71,40

3

муфта

1

7.90

7.90

4.

Муфта

2

10,90

21,80

5

Муфта

1

2.40

2.40

6

Кріплення труб

4

0,60

2,40

7

Тройник

1

2,30

2,30

8

Коліно

2

2,25

4,50

9

Букса

1

13,90

13,90

Всього на суму

 

 

155,60

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

8

25,20

201,60

Всього на                                                                                                                            

201,60

ВИКОНАНІ РОБОТИ

1

Благоустрій території

 

 

300

Всього на

300,00

ГОСПОДАРСЬКІ  ТОВАРИ

1

Прес-шайба

150

0,15

22,50

2

Коник дерев’яний

1

100,00

100,00

3

Прялка

1

70,00

70,00

4

Рамки декоративні

2

20,00

40.00

5

Підвіска «Метелик»

5

40,00

200,00

Всього на суму

432,50

Загальна сума

1159,60

грудень  2017

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

ЕЛЕКТРОТОВАРИ

1.

Вимикач електричний

2

41,45

82,90

2

Патрон

2

7,00

14,00

3

Розетка

1

24,00

24,00

4

Лампочка електрична

1

12,60

12,60

5

Вилка електрична

1

19,00

19,00

Всього на суму

152,50

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1.

Замок накладний

1

95,90

95,90

2.

Навіси

1

55,90

55,90

3.

Ручка дверна

1

25,90

25.90

4.

Клей «Стелс»

1

10,50

10,50

5.

Клей «Дракон»

1

38,00

38,00

6.

Клей ПВА

1

12,00

12,00

7.

Скотч

1

12,90

12,90

8.

Пилочки для лобзика

2

12,00

24,00

9.

Полкоутримувач

1

9,90

9,9010.

10.

Вулканіт

1

20,00

20,00

11.

Таз пластмасовий

1

161,00

161,00

12

Таз пластмасовий

1

140,00

140,00

13

Щітка-швабра

1

92,00

92,00

14

Саморізи

1 пач.

12,50

12,50

15

Фарба біла

1

30,00

30,00

16

Санітаб

2

180,00

360,00

 

Всього на суму

 

 

1100,50

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Коліно

4

6,90

27,60

2

Коліно

10

1,80

18,00

3

Кріплення труб

2

6,60

13,20

4

Піддон

2

300,00

600,00

5

Труба пластикова

6

11,90

71,40

6

Тройник

1

36,00

36,00

7

Тройник

1

3,90

3,90

8

Муфта

1

3,90

3,90

9

Муфта

1

21,90

21,90

10

Муфта

10

1,80

18,00

11

Муфта

1

22,90

22,90

12

Перехідник

2

3,30

6,60

13

Змішувач

1

249,00

249,00

14

Сифон

1

59,90

59,90

15

Редукція

1

7,50

7,50

16

Редукція

1

22,00

22,00

17

Кут сантехнічний

1

11,90

11,90

18

Різьба

1

2,90

2,90

19

Труба пластикова

1

32,90

32,90

20

Труба пластикова

24м

21,90

525,60

21

Стрічка фум

1

26,90

26,90

22

Букса

1

44,80

44,80

23

Муфта

1

1,20

1,20

24

Муфта

1

13,90

13,90

Всього на                                                                                                                              1841,90

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папір ксероксний

1

30,00

30,00

2

Папір ксероксний

1

100,00

100,00

3

Чорніла для принтера

4

79,00

316,00

4

Календар перекидний

1

28,00

28,00

5

Календар настінний

1

20,00

20,00

6

Олівці

3

3,50

10,50

7

Ручка кулькова

2

5,20

10,40

8

Швидкозшивач

2

30,00

60,00

9

Папки картонні

20

2

40,00

10

Стенд пластиковий

1

274,00

274,00

Всього на                                                                                                                            

888,90

ДЕКОР ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НОВОРІЧНОГО СВЯТА

1

Декор для оформлення новорічного свята

 

 

601,60

Всього на суму

 

ПІДПИСКА НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

1

Підписка на періодичні видання

 

 

936,00

Всього на

936,90

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ «ОСВІТА ХАРКІВЩИНИ»

1

Організаційний внесок та транспортні витрати за участь у виставці «Освіта Харківщини»

 

 

1550,00

2

Технічна підтримка веб-сайту

 

 

50,00

Всього на 

1600,00

М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР

1

Портьєра

1

380,00

380,00

Всього на

380,00

Загальна сума

7501,40

 

 

Переглядів: 81
Дата публікації: 14:35 06.02.2018