Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
25.04.2018
09:00 - Колективний перегляд: «Запрошує у гості Сонечко» «Добро, як Сонечко гріє» Колективний перегляд: «Запрошує у гості Сонечко» «Добро, як Сонечко гріє» Організатор:Не визначено! Час проведення:25.04.2018 09:00 Місце проведення:Не визначено!
11:00 - «Музична скринька» (психологічна реабілітація засобами музикотерапії) «Музична скринька» (психологічна реабілітація засобами музикотерапії) Організатор:Не визначено! Час проведення:25.04.2018 11:00 Місце проведення:Не визначено!
26.04.2018
27.04.2018
Докладніше
Електронне зверення
Пошук
Публічна інформація | Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2018 рік | Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2018 рік
Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2018 рік

Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів (загального та спеціального фонду бюджету, благодійних коштів) 2018 рік

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС
на 2018 рік

25469592  КУП'ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) "ІСКОРКА" КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( ЦЕНТР )

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган1 з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611010  Надання дошкільної освіти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4 798 524,00

365 974,00

5 164 498,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4 798 524,00

х

4 798 524,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

365 974,00

365 974,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

348 546,00

348 546,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

345 151,00

345 151,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

3 395,00

3 395,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

17 428,00

17 428,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

17 428,00

17 428,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4 798 524,00

365 974,00

5 164 498,00

Поточні видатки

2000

4 798 524,00

365 974,00

5 164 498,00

Оплата праці

2110

2 984 021,00

-

2 984 021,00

Заробітна плата

2111

2 984 021,00

-

2 984 021,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

656 485,00

-

656 485,00

Використання товарів і послуг

2200

1 156 376,00

365 974,00

1 522 350,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

31 343,00

18 285,00

49 628,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 168,00

-

2 168,00

Продукти харчування

2230

312 012,00

345 151,00

657 163,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

29 294,00

2 538,00

31 832,00

Видатки на відрядження

2250

6 840,00

-

6 840,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

774 219,00

-

774 219,00

Оплата теплопостачання

2271

545 222,00

-

545 222,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

40 852,00

-

40 852,00

Оплата електроенергії

2273

188 145,00

-

188 145,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

500,00

-

500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

500,00

-

500,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 642,00

 

1 642,00

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-


 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

січень  2018

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

1.

Таз пластмасовий

2 шт

28.00

56,00

2.

Таз пластмасовий

1 шт

36,00

36,00

3.

Хлоронтаїн

1 кг

275,00

275,00

4.

Патрон

1 шт

8.00

8.00

5.

Замок меблевий

2 шт

25.00

50.00

6.

Мотузка для білизни

1 шт 

12.00

12.00

7.

Лампочка 36 Вт

1шт

8.00

8.00

8.

протвень

1 шт

83.00

83.00

9.

Замок внутрішній

1 шт

276,00

276,00

10.

Піна монтажна

1 шт

75.00

75.00

11.

пластик

1,5 м.кв.

69,90

104,85

12

Полоса старт

3 шт 

3.90

11.70

13

Саморіз б/м

50 шт 

0,41

20,50

 

Всього на суму

 

 

1008,05

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

муфта

2 шт

14.90

29,80

2

піддон

1 шт

300.00

300.00

3

Сіфон сантехнічний

1 шт

53,90

53,90

4

Шланг душа

1 шт

28,90

28.90

Всього на                                                                                                                              412,60

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Папки картонні

4 шт

3.00

12.00

2

Диск ДВД

1 шт

8.00

8.00

3

Прикраси ялинкові (набір)

1 шт

150,00

150.00

4

Прикраси ялинкові (набір

1 шт

90.00

90.00

Всього на суму

260,00

Загальна сума

1688,65

 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей  лютий  2018

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

ПОСУД

1.

Тарілка мілка

21 шт

27.43

576.00

2.

Тарілка глибока

21 шт

27.43

576.00

3.

Набір каструль

1 шт

650,00

650,00

 

Всього на суму

 

 

1802,00

ЕЛЕКТРИЧНІ ТОВАРИ

1

Лампочка енергозберігаюча

5 шт

42,00

210,00

2

Лапочка

1 шт

5.60

5.60

3

Ізострічка

1 шт

14.90

14.90

4

Вилка електрична

1 шт

16.90

16.90

5

Розетка

1 шт

26.90

26.90

6

Короб електричний

1 шт

8.60

8.60

7

Водонагрівач «Анлантик»

1 шт

2795,00

2795,00

8

Конвектор

1 шт

1320,00

1320,00

Всього на  суму                                                                                                                         

4399,90

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Чорнила для принтера

1 шт

79,00

79.00

2

Папка картонна

6 шт

2,00

12.00

3

Папір ксероксний

2 п

102,00

204,00

4

сегрігатор

1 шт

47,00

47,00

5

сегрігатор

1 шт

19,00

19,00

6

Папір ксероксний

1 шт

22.50

22.50

7

Ручка кулькова

4 шт

4.80

19.20

8

Мишка комп’ютерна

1 шт

80.00

80.00

9

Диск ДВД

4 шт

7.45

29.80

Всього на суму

512,50

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Кран шаровий

1 шт

31.90

31.90

2

Кран шаровий

1 шт

28.90

28.90

Всього на суму

60.80

Загальна сума

6773,20

 

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

березень 2018

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

1.

Клей «Бустилат»

1

105,00

105,00

2.

Скоби для степлера

2

15,00

30,00

3.

Гвізки

2

10,00

20,00

4.

Замок внутрішній

1

118,00

118,00

5.

Деззасіб «Санітаб»

1

180,00

180,00

 

Всього на суму

 

 

453,00

ЕЛЕКТРИЧНІ ТОВАРИ

1

Водонагрівач

1

1970,00

1970,00

2

Розетка електрична

1

30,00

30,00

3

Лампочки електричні

4

8,00

32,00

Всього на  суму                                                                                                                          

2032,00

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

1

Книга канцелярська

1

24,00

24,00

2

Папір ксероксний

1

105,00

105,00

Всього на суму

129,00

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

Букса

1

28,90

28,90

2

Кран шаровий

1

76,90

76,90

3

Ремкомплек змішувача

1

5.40

5.40

Всього на суму

111,20

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ВЕБ-САЙТУ ДНЗ

1

Технічна підтримка веб-сайту ДНЗ

 

 

120,00

Всього на суму

120,00

Загальна сума

2845,20

 


Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

 (благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

квітень  2018

 

№ з.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

1.

Круг отрізний

2

14.90

29.80

2.

Круг отрізний

1

16.90

16.90

3.

плитка полова м.кв.

1,96

100,00

196,00

4.

плинка м.кв.

1,369

80,00

109,52

5.

церезіт

1

107,00

107,00

6

кут наружний пластиковий

3

12.50

37.50

7

піна монтажна

1

79,90

79,90

8

пластик м.кв.

0,75

73,90

55,45

9

саморізи

50

0,45

22,50

10

плінтус

1

29,90

29,90

11

фурнітура

5

5.30

26,50

 

Всього на суму

 

 

710,97

ЕЛЕКТРИЧНІ ТОВАРИ

1

вилка електрична

2

13.60

27.20

2

лампочка електрична

2

6.00

12.00

3

розетка

1

37.90

37.90

4

тен електричний

2

55,00

110,00

5

лампочка електрична

3

8,00

24,00

 

 

 

 

 

Всього на  суму                                                                                                                          

211,10

САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ

1

труба пластикова м

14

15,90

222,60

2

муфта

5

1,20

6,00

3

муфта

3

15.90

47,70

4

муфта

2

10,90

21,80

5

тройник

2

14,20

28,40

6

коліно

2

2,30

4,60

7

тройник

4

2,90

11,60

8

тройник

2

2,30

4,60

9

коліно

12

1,50

18,00

10

заглушка

1

6,90

6,90

11

кріплення труб

4

0,60

2,40

12

американка

2

22,90

45,80

13

американка

2

22,90

45,80

14

прокладка

2

0,40

0,80

15

резинка сантехнічна

3

1,60

4,80

16

перехідник

2

2,20

4,40

17

перехідник

1

8,90

8,90

18

кут сантехнічний

1

15.90

15.90

19

муфта

2

10,90

21,80

20

сифон

2

52,90

105,80

Всього на суму

628,60

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ВЕБ-САЙТУ ДНЗ

1

 

 

 

60

Всього на суму

60,00

Загальна сума

1610,67

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС
на 2018 рік (зі змінами від 31.03.2018)

25469592  КУП'ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) "ІСКОРКА" КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( ЦЕНТР )

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган1 з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611010  Надання дошкільної освіти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4 798 524,00

360 918,00

5 159 442,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4 798 524,00

х

4 798 524,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

360 918,00

360 918,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

347 275,00

347 275,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

345 151,00

345 151,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

2 124,00

2 124,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

13 643,00

13 643,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

13 643,00

13 643,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4 798 524,00

360 918,00

5 159 442,00

Поточні видатки

2000

4 798 524,00

360 918,00

5 159 442,00

Оплата праці

2110

2 984 021,00

-

2 984 021,00

Заробітна плата

2111

2 984 021,00

-

2 984 021,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

656 485,00

-

656 485,00

Використання товарів і послуг

2200

1 156 376,00

360 918,00

1 517 294,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

31 343,00

14 135,00

45 478,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 168,00

540,00

2 708,00

Продукти харчування

2230

312 012,00

345 151,00

657 163,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

29 294,00

1 092,00

30 386,00

Видатки на відрядження

2250

6 840,00

-

6 840,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

774 219,00

-

774 219,00

Оплата теплопостачання

2271

545 222,00

-

545 222,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

40 852,00

-

40 852,00

Оплата електроенергії

2273

188 145,00

-

188 145,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

500,00

-

500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

500,00

-

500,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 642,00

 

1 642,00

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-


Информація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету
I квартал 2018 рік 
02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м.Купянськ, вул.Студентська,2
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Куп’янської міської ради 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти (Центр розвитку дитини Іскорка)
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 1282760,68   1282760,68
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 1282760,68 Х 1282760,68
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х   0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 1282760,68   1282760,68
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 1282760,68   1282760,68
Заробітна плата 2111 763078,07   763078,07
Нарахування на оплату праці 2120 163555,21   163555,21
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 20737,80   20737,80
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2057,60   2057,60
Продукти харчування 2230 26819,63   26819,63
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2637,81   2637,81
Видатки на відрядження 2250 0,00   0,00
Оплата теплопостачання 2271 233382,38   -   233382,38
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8587,92   -   8587,92
Оплата електроенергії 2273 61463,28   -   61463,28
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00   -   0,00
Інші поточні видатки 2800 440,98   -   440,98
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00   0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00   0,00
Переглядів: 81
Дата публікації: 14:34 06.02.2018