Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
23.05.2018
24.05.2018
13:00 - Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму. Підсумки роботи Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму. Підсумки роботи Організатор:Не визначено! Час проведення:24.05.2018 13:00 Місце проведення:Не визначено!
15:00 - Свято випускного балу «Прощавай, садочку наш – нам уже до школи час» Свято випускного балу «Прощавай, садочку наш – нам уже до школи час» Організатор:Не визначено! Час проведення:24.05.2018 15:00 Місце проведення:Не визначено!
25.05.2018
Докладніше
Електронне зверення
Пошук
Організація освітньої роботи | Накази директора | Наказ від 02.01.2018 №3 "Про організацію і ведення цивільного захисту у Куп'янському дошкільному освітньому закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» у 2018 році"
Наказ від 02.01.2018 №3 "Про організацію і ведення цивільного захисту у Куп'янському дошкільному освітньому закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» у 2018 році"

НАКАЗ

 

02.01.2018

м. Куп’янськ

№ 3

Про організацію  і ведення цивільного захисту у Куп'янському дошкільному освітньому закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»  у 2018 році

 

 

 

Згідно із Кодексом цивільного захисту України та  з метою організації та ведення цивільного захисту у закладі освіти, захисту персоналу та дітей у разі виникненні надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

1.      Узяти до відома, що начальником цивільного захисту Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області (далі – ЦЗ)   є директор  Швайка Людмила Анатоліївна.

2.      Розподілити обов’язки з ЦЗ по закладу так:

посадова особа з питань ЦЗ -  Тарасова О. С., вихователь-методист

заступник посадової особи з питань  ЦЗ – Батюченко О. В., діловод

заступник посадової особи з питань  ЦЗ із матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) – Кизим Н. В., завідувач господарством.

3.      Затвердити функціональні обов’язки начальника цивільного захисту та спеціально призначеної особи з питань надзвичайних ситуацій закладу (Додатки 1, 2)

4.      Призначеним посадовим особам із ЦЗ підготувати необхідну документації та забезпечити:

-         запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження і освітньому закладі заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

-         оповіщення персоналу закладу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування його про наявну обстановку;

-         захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

5.      Створити комісію з питань надзвичайних ситуацій в такому складі

–        голова комісії  - Тарасова О.С., вихователь-методист;

члени комісії:

ü      Кизим Н.В., завідувач господарством;

ü      Суміна І.І, вихователь;

ü      Рибалка Н.О., вихователь.

6.      Розробити та затвердити план комісії на 2018 рік, до 15.01.2018.

7.      Для проведення спеціальних робіт із заходів ЦЗ та їх забезпечення призначити відповідні об’єктові спеціалізовані служби ЦЗ:

-         ланка зв’язку і оповіщення:

ü      командир ланки – Трасова О.С., вихователь-методист;

члени:

ü      Батюченко О.В., діловод;

ü      Молодушкіна І.В., практичний психолог

-         медична ланка:

ü      начальник посту – Герасименко М.А., сестра медична старша;

члени:

ü      Строкалістова О.О., сестра медична з дієтичного харчування

ü      Тімофєєва О.С., вихователь

- ланка охорони громадського порядку:

ü      командир групи – Гелунова А.М., керівник музичний

члени:

ü      Свинарьова К.М., інструктор по фізкультурі

ü      Друшляк Н.О., кухар

- протипожежна ланка:

ü      командир ланки  Кизим Н.В., завідуючий господарством

члени:

ü      Корніліч Л.А., двірник

ü      Чернов С.П., робітник з комплексного обслуговування будов та споруд

ü      Митькова Л.С., машиніст із прання та ремонту спецодягу

- рятувальна ланка:

ü      командир ланки Сущова Т.І., комірник 

члени:

ü      Сулімцева І.О., кухар

ü      Дорогань Н.Л, підсобний робітник

- ланка видачі засобів індивідуального захисту:

ü      командир групи  Ходєєва О.І. каштелян

члени:

ü      Митькова І.М., машиніст із прання та ремонту спецодягу

 

8.      Для теоретичної підготовки працівників закладу з питань ЦЗ, що належить до відповідних об’єктових спеціалізованих ланок ЦЗ, створити групи для навчання за     15-ти  годинною програмою, розробити та затвердити всю необхідну документацію (Додаток 3)

9.      Контроль за виконанням даного  наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                                 Л.А. Швайка 

Додаток 1 до наказу від 02.01.2018  №3

 

 

Функціональні обов’язки начальника цивільного захисту дошкільного освітнього закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» 

 

 

 

Начальник цивільного захисту – директор дошкільного освітнього закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» - несе особисту відповідальність за готовність закладу до постійного функціонування в умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану), за забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учасників освітнього процесу, а також за їх підготовку до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях (далі  - НС).

До обов’язків начальника цивільного захисту належать:

-         організовувати управління цивільним захистом, здійснювати в установленому порядку оповіщення про загрозу та виникнення НС, інформувати учасників освітнього процесу про характер розвитку НС і вжиті заходи, взаємодію з потенційно небезпечними об’єктами та місцевими органами державної адміністрації;

-         накопичувати, зберігати, підтримувати готовності до видачі засоби індивідуального захисту;

-         організовувати проводити в установленому порядку  евакуаційні заходи, своєчасну підготовку матеріально-технічних засобів і майна, що підлягають евакуації згідно з планом ЦЗ об’єкта;

-         проводити заходи щодо захисту продуктів харчування, продовольчої сировини, води, джерел водопостачання, що є у закладі, від радіоактивного, хімічного та бактеріологічного зараження;

-         здійснювати підготовку керівного складу і невоєнізованих формувань ЦЗ, а також працівників, які не належать до складу формувань, до захисту та дій у НС;

-         приймати обґрунтоване рішення на розробку плану ЦЗ освітнього закладу та вводити його в дію встановленим порядком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до наказу від 02.01.2018  №3

 

 

 

Функціональні обов’язки спеціально призначеної особи  з питань надзвичайних ситуацій  дошкільного освітнього закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

Спеціально призначена особа з питань цивільного захисту дошкільного освітнього закладу   (центр розвитку дитини) «Іскорка» (далі – СПО з питань НС) – заступник начальника цивільного захисту. У разі необхідності СПО з питань НС може віддавати розпорядження з питань ЦЗ від імені начальника ЦЗ підпорядкованим йому посадовим особам, з обов’язковим і негайним інформуванням начальника ЦЗ про віддані розпорядження.

СПО з питань НС відповідає за організацію своєчасного планування підготовки ЦЗ, здійснює виконання планових і поточних завдань ЦЗ, своєчасне доведення до виконавців рішень начальника ЦЗ і контроль за їх виконанням.

До обов’язків СПО з питань НС  дошкільного освітнього закладу належить:

-         організовувати розробку та щорічне коригування плану ЦЗ закладу, перспективне і поточне планування заходів ЦЗ і контролювати їх виконання;

-         готувати пропозиції начальнику ЦЗ щодо комплектування формувань особовим складом і забезпечувати їх відповідними технічними засобами і майном;

-         планувати та організовувати підготовку невоєнізованих формувань ЦЗ, учасників освітнього процесу, які не належать до складу формувань;

-         організовувати  і забезпечувати стале управління ЦЗ об’єкта, безперервну роботу зв’язку, оповіщення, інформувати особовий склад і взаємодіяти з управліннями та відділами місцевої державної адміністрації і потенційно небезпечними об’єктами;

-         планувати та контролювати виконання заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах НС;

-         вивчати, узагальнювати та розповсюджувати позитивний досвід підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ об’єкта до захисту та дії у НС мирного та воєнного часу;

-         організовувати спостереження, розвідки, узагальнювати дані обстановки та готувати пропозиції начальнику ЦЗ об’єкта для прийняття рішення щодо проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;

-         організовувати пропаганди знань, популяризувати вміння та навички з питань ЦЗ, проводити огляди навчально-матеріальної бази та змагання за нормативами і питаннями дій в умовах НС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до наказу від 02.01.2018  №3

 

 

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців дошкільного освітнього закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» на яких поширюється дія законів  у сфері ЦЗ

 

 

Підготовка і перепідготовка з питань ЦЗ учасників освітнього процесу дошкільного освітнього закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» до дій у надзвичайних ситуаціях запланована і здійснюється за відповідними категоріями:

-         керівний склад ЦЗ закладу;

-         керівний склад невоєнізованих формувань ЦЗ (далі НВФ ЦЗ) закладу;

-         особовий склад невоєнізованих формувань (НВФ ЦЗ);

-         праці вики, які не увійшли до складу НВФ ЦЗ.

 

Посадові особи  та фахівці, що підлягають навчанню з ЦЗ

Періодичність навчання

Строки проведення навчання

Навчальний заклад

Відмітка про виконання

попереднього

запланованого

 

Керівний склад ЦЗ

 

Начальник ЦЗ (директор)

1 раз на 5 років

2016

2021

Інститут державного управління у сфері ЦЗ

 

Спеціальна призначена особа з питань НС (СПО)

1 раз на 5 років

2016

2021

Інститут державного управління у сфері ЦЗ

 

Голови НВФ ЦЗ

1 раз на 3 роки

2017

2020

Районні курси ЦЗ

 

 

Інші категорії

 

Особовий склад НВФ ЦЗ

Щорічно

2017

2018

На базі ДОЗ (центр розвитку дитини)  «Іскорка»

 

Переглядів: 516
Дата публікації: 16:03 23.01.2018