Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
Публічна інформація | Номенклатура справ ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка"
Номенклатура справ ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка"

 

 

КУП’ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ           ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ)                                       

«ІСКОРКА» КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                  Завідувач ДНЗ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                       (центр розвитку дитини) «Іскорка»

                                                                                              _________________Л.А. Швайка

                                                                                                      "03 "01. 2017 року

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

03.01.2017 N ___

на 2017 рік


 

                             

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кіль-

кість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка   

1

2

3

4

5

01. Документи з питань організації системи управління закладом

01-01

Урядові та галузеві документи про дошкільну освіту (закони, укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки України тощо) (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

01-02

Накази, розпорядження, доручення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-03

Рішення виконавчого комітету Куп'янської міської ради (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-04

Накази начальника відділу освіти Куп'янської міської ради з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01 - 05

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Ікорка» з основної діяльності

 

До ліквідації організації

ст. 16а

 

01 - 06

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Ікорка» з адміністративно - господар-ських питань

 

5 р.

ст. 16в

 

01 - 07

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Ікорка» про прибуття (вибуття) дітей

 

5 р.

після переведення дітей до школи

Погоджено експертно-перевір-ною комісією Держархіву Харківської області (протокол засідання 20.04.2011 №3)

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884

 

1

2

3

4

5

01-08

Протоколи загальних зборів колективу Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»  Куп'янської міської ради Харківської області та батьків або осіб, які їх замінюють

 

До ліквідації організації

ст.12а

 

01-09

Протоколи ради Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

10 р.

ст. 14 а

 

01 - 10

Протоколи оперативних нарад при керівництві Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

5 р. ЕПК
ст. 13

 

01-11

Протоколи виробничих нарад Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

Доки не мине потреба

ст. 15

 

01-12

Статут Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» та зміни до нього

 

 

До ліквідації організації

ст. 30

 

01-13

Установчі документи (довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До ліквідації організації1

 ст. 30

1надіслані до відома -1 р. після заміни новими

01-14

Інструкція з діловодства в Куп'янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації

 ст. 20а

 

01-15

Колективний договір, укладений між адміністрацією  дошкільного навчального закладу та трудовим колективом

 

 

До ліквідації організації

ст.395-а

 

01-16

Документи (протоколи, рішення, звіти тощо) з державної атестації дошкільного навчального закладу

 

 

До ліквідації організації

ст. 48

 

01-17

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації цивільної оборони в дошкільному навчальному закладі

 

 

5 р. 

ст. 1192

 

01-18

Документи (довідки, інформації, звіти) про виконання розпоряджень, приписів щодо пожежно-технічного обстеження території, приміщень Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 1180

 

1

2

3

4

5

01-19

Правила внутрішнього трудового розпорядку  для працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.1
ст. 397

 

1 Після заміни новими

01-20

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни керівника Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До ліквідації організації

ст. 45а

 

01-21

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни відповідальних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 45б

Після заміни посадових та матеріально відповідальних осіб

01-22

Контрольно - візитаційна книга

 

3 р.

після

закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)

01-23

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 121а

 

01-24

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» з адміністративно-господарських питань

 

5 р.

ст. 121в

 

01-25

Журнал реєстрації наказів завідувача про прибуття (вибуття) дітей Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 122

 

01-26

Журнал реєстрації вхідних документів Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

3 р.

ст. 122

 

 

01-27

Журнал реєстрації вихідних документів Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

3 р.

ст. 122

 

01-28

Журнал реєстрації заяв, скарг громадян Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

5 р.
ст. 124

 

01-29

Журнал обліку особистого прийому громадян завідувачем Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.
ст. 125

 

01-30

Журнал реєстрації телефонограм

 

1 р.

ст. 126

 

 

1

2

3

4

5

01-31

Книга обліку наслідків внутрішнього  контролю

 

5 р.
 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-32

Книга обліку педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

50 р.
 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-33

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.

ст.112 а

Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

02. Документи з питань кадрової роботи

 

02-01

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» з особового складу (про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, про матеріальну допомогу, атестацію за умовами праці, підвищення кваліфікації, зміну біографічних даних, оплату праці та доплат, надання відпусток для догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати)

 

75 р.

ст. 16 б

 

02-02

Накази завідувача  Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» про надання щорічних оплачуваних відпусток,  відпусток у зв’язку з навчанням,  стягнення)

 

5р.

ст. 16 б

 

02-03

Протоколи засідань, рішення атестаційної комісії I рівня Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.1

ст. 636

1 шкідливі умови праці відсутні

02-04

Посадові та робочі інструкції працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.1

ст. 43

1 Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові та робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.

02-05

Статистичні звіти про кількість інвалідів та їх працевлаштування Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 489

 

 

 

02-06

Звіти і відомості  про проведення атестації і встановлення кваліфікації працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 638

 

02-07

Документи (характеристики, копії атестаційних листів, відгуки, анкети) про встановлення кваліфікаційної категорії, педагогічного звання

 

75 р. 1, 2

ст. 637

1Зберігаються в осо­­бо­вих справах

2Ті, що не увійш­ли до осо­бо­вих справ, – 5 р.

02 - 08

Документи (довідки, зведення) про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р. 1, 2

ст. 637

1Зберігаються в осо­­бо­вих справах

2Ті, що не увійш­ли до осо­бо­вих справ, – 5 р.

02-09

Документи (висновки, акти, протоколи) з питань атестації робочих місць за умовами праці Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 450

 

1

2

3

4

5

02-10

Документи (подання, характеристики, витяги з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання про нагородження грамотами Міністерств і відомств працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 654 б

 

 

 

02-11

 

 

Документи (заяви, згоди тощо)  щодо застосування Закону України «Про захист персональних даних» в Куп'янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.
 ст. 88

 

02-12

Особові справи педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р. 1

ст. 493 в

1Після звільнення

02-13

Трудові книжки працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До запитання, не затребувані - не менше

50 р.

ст. 508

 

02-14

Графіки надання щорічних відпусток працівникам Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 515

 

02 -15

Гра­фі­ки ро­бо­чо­го ча­су працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

3 р.1

ст. 391

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми

 

02-16

Списки (штатний склад) працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 503

 

 

 

02-17

 

Списки військовозобов’язаних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 669

 

02-18

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)

 

 

 

5 р.

ст. 525 е

 

02-19

Журнал  реєстрації наказів з особового складу завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 121 б

 

02-20

Журнал реєстрації наказів про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 121 б

 

 

02-21

Журнали перевірок стану обліку військовозобов’язаних  працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

 

 

3 р.

ст. 671

 

1

2

3

4

5

02-22

Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 122

 

02-23

Журнал обліку трудових книжок і вкладок до них працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

50 р.

ст. 530 а

 

02 - 24

Журнал обліку особових справ працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 528

 

02 - 25

Журнал обліку робочого часу працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст.630

 

02 - 26

Книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 535

 

02 - 27

Витяг з номенклатури справ 

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

03. Документи з питань науково-методичної роботи

 

03-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

03-02

Нормативно-правові документи щодо організації роботи вчителя-логопеда (копії)

 

Доки не мине потреба

 

03-03

Нормативно-правові документи щодо організації інклюзивної освіти (копії)

 

Доки не мине потреба

 

03-04

Протоколи засідань педагогічної ради Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

10 р.

ст. 14 а

 

03-05

Протоколи батьківських зборів Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До ліквідації організації

ст. 12 а

 

03-06

Протоколи засідань батьківських комітетів Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

Доки не мине потреба

ст. 15

 

03-07

Протоколи засідань творчої групи Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

Доки не мине потреба

ст. 15

 

03-08

Плани  роботи вихователя – методиста, вихователів навчально-виховної роботи за групами Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 161

 

03-09

Плани занять вчителя – логопеда Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

с. 161

 

03-10

Плани фізкультурно-оздоровчої роботи Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» 

 

5 р.

ст. 537

 

03-11

Індивідуальні плани роботи педагогічних працівників з самоосвіти

 

3 р.

ст. 557

 

03-12

Документи (акти, довідки, аналітичні звіти) про стан навчально-виховної і методичної роботи Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 303

 

03-13

Документи (програми, звіти, довідки) з розроблення індивідуальних програм розвитку дитини інклюзивної групи

 

5 р.

ст. 562

 

03-14

Документи (плани, програми, сценарії, конспекти, розробки) про організацію і проведення семінарів, занять, свят, розваг, виставок, змагань тощо

 

5 р.

ст. 64 б

 

03-15

Документи (проекти, висновки) про розробку програм з інноваційної діяльності

 

 

5 р.

ст. 562

 

1

2

3

4

5

03-16

Документи (плани, звіти, облікові списки, таблиці) щодо роботи по охопленню дошкільною освітою дітей мікрорайону

 

5 р.

після заміни новими

Погоджено з ЕПК Держархіву Харківської області (протокол засідання від 06.03.11  № 2)

03 - 17

Документи (висновки, довідки) з психолого-педагогічного  моніторингу в Куп'янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

Погоджено Експертно-перевірною комісією

Держархіву Харківської області (протокол засідання від 20.04.11  № 3)

03-18

Картка мовного розвитку на кожну дитину в логопедичній групі

 

5 р.

ст.722 а

 

03 - 19

Витяги з протоколів психолого–медико – педагогічної консультації на кожну дитину логопедичної групи (копія)

 

Доки не мине потреба

 

03 - 20

Табель обліку використання робочого часу педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 408

 

 

03 - 21

Журнал обліку та проведення консультацій з педагогічними працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1р.

ст. 634

 

03 - 22

Журнал щоденного відвідування дітьми груп Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 590

 

03 - 23

Журнал щоденного ранкового прийому  та повернення дітей в групах Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 590

 

03 - 24

Журнал планування та обліку гурткової роботи в Куп'янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 585

 

03 - 25

Журнал реєстрації записів взаємовідвідувань занять педагогами ДНЗ

 

 

3 р.

ст. 122

 

03 - 26

Журнал обліку та проведення консультацій з батьками вихованців

 

 

1 р.

ст. 634

 

03 – 27

 

Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм, методичних посібників

 

3 р.

Після

закінчення

журналу

Погоджено з ЕПК Держархіву Харківської області (протокол засідання від 27.10.10  № 9)

03 - 28

Журнал обліку проведення методичних та організаційних годин при вихователеві-методистові

 

 

3 р.

ст. 122

 

03 - 29

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

До ліквідації організації

ст. 121 а

 

1

2

3

4

5

03 - 30

Книга обліку дітей логопедичної групи із зазначенням діагнозу

 

5 р.

ст. 722 а

 

 

03 - 31

 

 

Витяг з номенклатури справ 

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

04. Документи з питань охорони дитинства

 

04-01

Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)

 

Доки не мине потреба

 

04-02

Соціальний паспорт Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

 

 

До заміни новим

 

Погоджено Експертно-перевірною комісією Держархіву Харківської області (протокол засідання  від 16.03.2011 № 2)

04-03

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту

 

5 років ЕПК
ст. 44 б

 

 

04-04

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 років ЕПК
ст. 44б

 

 

04-05

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

45 років1
ст.453

1 Пов’язані зі значними матеріальними збитками та людськими жертвами – 75р.

04-06

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

 

Доки не мине потреба

 

04-07

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 роки
ст. 122

 

04-08

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

05. Документи з питань роботи практичного психолога

05-01

Закони України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Витяги із постанов Кабінету Міністрів України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-03

Накази Міністерства освіти і науки України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-04

Міжнародні, національні, державні, комплексні галузеві освітні програми та заходи на їх реалізацію (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-05

Накази Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Куп’янської міської ради (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-06

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-07

План  роботи практичного психолога Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» на навчальний рік

 

3 р.

ст. 557

 

05-08

План  роботи практичного психолога Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» на місяць

 

3 р.

ст. 557

 

05-09

Річні аналітичні та статистичні звіти про діяльність психологічної служби Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 303

 

05-10

Аналітичні звіти, карти-профілі, протоколи (тестові проби) про результати індивідуального діагностичного обстеження та діагностичного обстеження групи

 

5 р.

ст. 303

 

05-11

Протоколи індивідуальних консультацій

 

1 р.

ст.634

 

05-12

Протоколи психологічного аналізу занять

 

1 р.

ст.634

 

05-13

Індивідуальні карти психолого – педагогічного діагностування дітей

 

5 р.

ст. 772 а

 

05-14

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога  Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 630

 

05-15

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.¹

ст. 112 в

¹ Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

06. Документи з питань фізкультурно-оздоровчої роботи, медичного обслуговування,

харчування дітей

06-01

Нормативно – правові документи щодо медичного обслуговування, охорони здоров’я дітей, організації харчування дітей в ДНЗ (копії)

 

Доки не мине потреба

 

06-02

Річний план роботи Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» (копія)

 

Доки не мине потреба

Оригінал зберігається в документах з питань керівництва та контролю

06-03

Місячні плани роботи медичних працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

Доки не мине потреба

ст. 162

 

06-04

План оздоровчо-профілактичних заходів в режимі дня (загартування)  в  Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

Доки не мине потреба

ст. 162

 

06-05

Документи (акти, довідки, інформації, листування СЕС) про перевірку санітарного стану Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 77

 

06-06

Документи (листи здоров’я, копії наказів, звіти) про поглиблений медичний огляд дітей Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 707

 

 

 

06-07

Документи (листи здоров’я, копії наказів, звіти) про поглиблений медичний огляд  працівників  Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 707

 

 

 

06-08

Документи (звіти, довідки, інформація та ін.) з питань харчування дітей  в Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

 

Погоджено з ЕПК Держархіву Харківської області (протокол засідання від №2 від 16.03.2011)

06-09

Медичні картки дітей (ф. 026/у)

 

5 р.

ст. 722 а

 

06-10

Картки (журнал) диспансерного обліку дітей Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р. 3

ст. 721 в

3 Після зняття з диспансерного обліку

06-11

Списки дітей Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

10 р.

ст. 525 є

 

 

 

 

06-12

Журнал обліку проведення з дітьми профілактичних, фітотерапевтичних заходів

 

 

1 р.

ст. 586

 

06-13

Журнал реєстрації ізольованих дітей

 

 

3 р.

ст. 122

 

1

2

3

4

5

06-14

Журнал реєстрації  медичних довідок

 

3 р.

ст. 122

 

06 - 15

Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, незвичайну реакцію на щеплення

 

3 р.

ст. 745

 

06-16

Журнал обліку інфекційних захворювань

 

 

3 р.

ст. 745

 

06-17

Журнал обліку контактів з гострими інфекційними захворюваннями

 

3 р.

ст. 745

 

06-18

Журнал обліку температурного режиму холодильного обладнання

 

3 р.

ст. 122

 

06-19

Журнал обліку виконання норм харчування та обліку вартості щоденного меню

 

3 р.

ст. 122

 

06-20

Журнал обліку проведення сеансів дезінфекції бактерицидною лампою

 

3 р.

ст. 122

 

06-21

Журнал обліку роботи кварцової лампи

 

 

3 р.

ст. 122

 

06-22

Журнал обліку генерального прибирання процедурного кабінету  (ізолятора)

 

3 р.

ст. 122

 

06-23

Журнал аналізу калорійності харчування

 

3 р.

ст. 122

 

06-24

Журнал аналізу відвідування та захворюваності дітей Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 590

 

06-25

Журнал аналізу роботи з дітьми санаторної групи Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 746

 

06-26

Журнал контролю за санітарно-гігієнічним станом

 

3 р.

ст. 122

 

06-27

Журнал огляду дітей на педикульоз та коросту

 

3 р.

ст. 745

 

06-28

Журнал обліку проведення занять з санітарно-гігієнічного навчання з працівниками

 

3 р.

ст. 122

 

06-29

Журнал реєстрації проходження медоглядів працівниками Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.1

ст.. 740

1 Після закінчення журналу

06-30

Журнал амбулаторного прийому дітей Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 743

 

06-31

Витяг з номенклатури справ 

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни

новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

06 – 32

Медико-педагогічний контроль

 

1 р.

 

06 - 33

Журнал антропометричних вимірювань

 

1 р.

 

 

06 - 34

Журнал бракеражу готової продукції ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

 

1 р.

НАКАЗ МОН та МОЗ України  

17.04.2006 N 298/227

06 – 35

Журнал бракеражу сирої продукції ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

 

1р.

НАКАЗ МОН та МОЗ України  

17.04.2006 N 298/227

06 – 36

Журнал обліку відходів продуктів харчування

 

 

 

2 р.

НАКАЗ МОН та МОЗ України  

17.04.2006 N 298/227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

07. Документи з питань охорони праці, техніки безпеки,

адміністративно-господарської діяльності

07-01

Інструкції з охорони праці, техніки безпеки

 

До ліквідації організації

ст. 20 а

 

07-02

До­ку­мен­ти (акти інвентаризації, інвентаризаційні опи­си, порівняльні ві­до­мо­с­ті) про ін­вен­та­ри­за­цію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей тощо

 

 

3 р. 1,2

ст. 345

 1За умови завершення пе­ревірки . У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

  2Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

07-03

Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв

 

3 р.

ст. 1904

 

07-04

Документи (висновки, акти, протоколи) розслідувань причин нещасних випадків з працівниками Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

45 р. 1

ст. 453

1Пов’язані  із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – 75 р.

07-05

До­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) про забезпечення пожежної безпеки в організації

 

5 р.

ст. 1177

 

07-06

До­ку­мен­ти (накази, пла­ни, зві­ти, до­від­ки, відомості) з охорони праці

 

5 р.

ст. 1178

 

07-07

Протоколи з перевірки знань працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» з питань охорони праці та техніки безпеки

 

5 р.

ст. 436

 

07-08

Технічний паспорт Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р. 1

ст. 1038

 

1Після ліквідації основних засобів

07-09

 

 

Акти про технічний і санітарний стан будівель та споруд Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка», акти, приписи з охорони праці, документи про їх виконання

 

3 р.

ст. 1053

 

07-10

Акти перевірок готовності закладу до нового навчального року

 

До ліквідації організації

Погоджено з ЕПК Держархіву Харківської області (протокол засідання від №2 від 16.03.2011)

07-11

Приписи, постанови про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки

 

5 р.

ст. 1180

 

07-12

Списки засобів протипожежного захисту і зв'язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю

 

3 р.

ст. 1189

 

1

2

3

4

5

07-13

Журнали реєстрації інструктажів (на робочому місці) з питань охорони праці

 

10 р. 1

ст. 482

1Після закінчення журналу

07-14

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

 

3 р.

ст. 122

 

07-15

 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

 

3 р.

ст. 122

 

07-16

Журнал відбитків і зліпків печаток та штампів

 

До ліквідації організації

ст. 1033

 

07-17

Журнали реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками, дітьми Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

45 р. 1

ст. 477

1 Після закінчення журналу

07-18

Журнали реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

45 р. 1

ст. 477

1 Після закінчення журналу

07-19

Журнал реєстрації листків непрацездатності працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р. 1

ст. 739

1 Після закінчення журналу

07-20

Книга повідомлень про аварії і пошкодження електромереж

 

10 р.

ст. 476

 

07-21

Книга ре­є­с­т­ра­ції при­хо­ду на ро­бо­ту і вихо­ду з ро­бо­ти працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

1 р.

ст. 1037

 

07-22

Витяг з номенклатури справ 

 

3 р. 1

ст. 112 в

1 Після заміни

новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

08. Документи з питань бухгалтерського обліку

 

08-01

Штатний розпис та перелік змін до нього Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 37 б

 

08-02

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази, протоколи тощо) щодо тарифікації працівників закладу

 

25 р.

ст. 415

 

08-03

Табелі обліку використання робочого часу

 

1 р.
 ст. 408

 

08-04

Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей

 

3 р.1,2
ст. 351

1За умови завершення пе­ревірки. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

  2Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

08-05

Витяг з номенклатури справ 

 

3 роки 1

ст.112 в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

09. Документи архіву

09-01

Протоколи засідань Експертної комісії Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

10 р.

ст. 14 а

 

09-02

Положення про ЕК Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

75 р.

ст. 39

 

09-03

Справа фонду (історична довідка, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів про знищення

 

До ліквідації організації

ст. 130

 

09-04

Опис справ тривалого зберігання (понад 10 років)

 

3 р. 1

ст. 137 б

1 Після знищення справи

09-05

Опис справ з особового складу

 

3 р. 1

ст. 137 б

1 Після знищення справи

09-06

Документи перевірок стану діловодства та архівної справи

 

5 р.

ст.113

 

09-07

Номенклатура справ  Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 112 а

1 Пі­с­ля замі­ни новою та за умови складення зведених описів справ

09-08

Витяг з номенклатури справ 

 

3 р.

ст. 112 в

1Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

10.  Документи з питань  роботи  профспілкового комітету

10-01

Протоколи загальних зборів Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До ліквідації організації

ст. 1220

 

10-02

Документи (заяви, довідки) про надання матеріальної допомоги працівникам Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

3 р.

ст. 1245

 

10-03

Документи (постанови, протоколи, резолюції) профспілкових органів вищого рівня  (копії)

 

Доки не мине потреба

 

10-04

Документи (акти, довідки доповідні записки, відомості) про діяльність комісій профспілкового комітету Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 1228

 

10-05

Документи (доповіді, протоколи) ревізійної комісії профспілкового комітету Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

5 р.

ст. 1223

 

10-06

Облікові картки членів профспілки Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

До зняття з

обліку

ст. 1251

 

10-07

Заяви працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» на прийом у члени профспілкової організації

 

3 р. 1

ст. 1237

1Після вибуття  членів профспілкової організації

10-08

Витяг з номенклатури справ  

 

3 р.

ст. 112-в

1Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву установи

 

 

 

 

 

 

 Діловод Куп’янського дошкільного навчального закладу

(центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

03.12.2016                                                                             ________О. В. Батюченко

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК                                                                  

Куп`янського дошкільного навчального закладу

(центр розвитку дитини) «Іскорка» 

Куп'янської міської ради Харківської області                           

 

від 14.12.2016 року № 2        

         ПОГОДЖЕНО

     Протокол засідання ЕК архівного відділу

     Виконавчого комітету

     Куп’янської міської ради

     Харківської області

 

     _______________________________

 

                 

 

              

 

  Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених в 2017 році в

Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області

 

За термінами зберігання

Усього

У тому числі

Таких, що переходять

З позначкою «ЕПК»

Постійного

 

 

 

 

Тривалого (понад 10 років)

 

 

 

 

Тимчасового (до 10 років)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Вихователь-методист ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

                                  

«___»________20_____                                                                   __________О. С. Тарасова

 

 

 

Підсумкові відомості передано в архів ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

 

 

Діловод ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»                                                 

«___»________20_____                                                                   _________О. В. Батюченко