Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
Організація освітньої роботи | Школа сприяння здоров`ю
Школа сприяння здоров`ю

"Кожна дитина і молода дитина в Європі  

має право і повинна мати можливість

дістати освіту у Школі сприяння здоров`ю"

(Резолюція конференції Європейської мережі шкіл сприяння здоров`ю)

БУТИ ЗДОРОВИМ - ПРЕСТИЖНО, МОДНО, КОРИСНО!

Досвід педагогічного колективу центру розвитку дитини "Іскорка" з проблеми фізкультурно-оздоровчої роботи було відзначено Дипломом І ступеня   на сорок дев`ятій обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду "Освіта Харківщини ХХІ століття": "Здоров`язбережувальний освітній простір - основа становлення соціально-активної особистості". Презентувала  досвід роботи  колективу "Інноваційні підходи до формування здорового способу життя  та  життєвої компетенції дошкільників" завідувач Л.А. Швайка, а майстер-клас  "Кодекс здорової дитини" - вихователь-методист Тарасова О.С та практичний психолог Молодушкіна І.В.

Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) "Іскорка"  м. Куп`янськ - переможець  (Обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров`я (2009-2010). Педагогічний  колектив  визнано Освітньо-інформаційним центром  з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров`ю (наказ МОНмольдьсмпору України від 23.08.2012 №945),   опорним закладом з питань фізкультурно-оздоровочої роботи і цілеспрямовано працює над упровадженням здоров`язберігаючих, здоров`яформуючих та здоров`я зміцнюючих  технологій у навчально-виховний процес.

Для реалізації проблеми оздоровлення частохворіючих дітей в дитячому садку створено, насамперед, здоров’язбережувальне предметно-ігрове середовище, комфортні умови для розвитку вихованців. Зрозуміло, що важливе значення має відповідна матеріальна база: обладнано  необхідним інвентарем спортивну залу; педагогами  виготовлено нестандартні фізкультурні посібники; обладнано «Кімнату казок», «Зимовий сад», кімнату «Природа космосу», кабінет безпеки життєдіяльності, фізіопроцедурний кабінет, «Фітовітальню», «Кімнату спелеотерапії», де за призначенням лікаря проводяться сеанси спелеотерапії, як для дітей частохворіючих на простудні захворювання так і для всього контингенту дошкільників з метою профілактики простудних захворювань.  

Для дошкільнят садок став ніби «планетою здоров’я», де навіть назви груп «Джерельце», «Краплинка», «Сонечко», «Бджілка» налаштовують на зцілення, зміцнення, загартування, а колектив педагогів пріоритетним напрямом роботи обрав орієнтацію на індивідуальний розвиток особистості, основаного на формуванні у дошкільників початкових знань про здоров`я і здоровий спосіб життя.

У січні 2006 року дитсадок здобув статус комбінованого типу. З цього часу в нас почала функціонувати оздоровча група для дошкільнят, які часто хворіють. Вона була створена з метою запровадження гнучкого режиму дня для таких малят, які за станом здоров`я потребують посиленої уваги до себе, особливих умов перебування у садку.

Одним із важливих умов забезпечення діяльності оздоровчої групи являється організація оздоровчого режиму, з урахуванням корекції для частохворіючих на простудні захворювання дітей. Режим враховує специфіку сезону: осінньо-зимовий, зимово-весняний, літній.

Лікувальна фізкультура між заняттями, різноманітні нетрадиційні види загартування, різні види гімнастики, вправи на дихання внесено в систему спеціально спланованих заходів, що сприяють зміцненню здоров`я, зниженню захворюваності вихованців та допомагають виховати у кожної дитини інтерес до рухової діяльності, активного способу життя.

Завдання збереження та зміцнення здоров’я дітей потребують цілеспрямованих, взаємопов’язаних зусиль: дошкільного навчального закладу, медичних працівників, батьків і громадськості. І реалізація цього завдання - це щоденна праця педагогів, батьків і самих дітей. Творчою групою педагогів  за підтримки батьківського громади було розроблено комплексно-цільову програму «Здоров’ячок», яка сприяє становленню позитивної мотивації дошкільників до власного здоров’я, здорового способу життя та включає теоретичні рекомендації щодо планування оздоровчих заходів,  орієнтовний навчальний план роботи з валеології для всіх вікових груп.

Таким чином колектив нашого закладу добре розуміє, що сучасний дошкільний навчальний заклад не повинен бути тільки храмом навчання, виховання, доброти, милосердя, а має стати сьогодні - Школою сприяння здоров`ю.

План роботи освітньо-інформаційного центру розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, опорного закладу з питань фізкультурно-оздоровчої роботи (2017/2018 н.р.)

№ п.п.

Заходи

 

Термін виконання

 

 

Відповідальний

I.

Здоров’язберігаючі технології навчання та виховання.

 

1.1.

Створення навчально-організаційного простору:

 

 

 

Внести доповнення до Програми розвитку ДНЗ (ЦРД) «Іскорка» – Школи сприяння здоров`ю

До 15.12.2017

Координаційна рада

 

Забезпечити виконання вимог нормативно-законодавчої бази та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи:

- Лист МОН України від 16.08.2010 року №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;

- Лист МОН України від 13.06.2017 р. №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Протягом року

Адміністрація ДНЗ

 

Продовжити роботу з проблеми «Організаційно педагогічні умови функціонування санаторної групи для дітей

 частохворіючих на простудні захворювання»

Протягом року

Педагоги, сестра медична старша  

 

Скласти та затвердити оптимальний розклад занять, режиму дня на 2017/2018 н.р.

До 01.09.17

 

завідувач

 

Провести розподіл обсягу фізичного навантаження на заняттях з фізкультури з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду дітей.

 

До 10.10.17.

Сестра медична старша,  

Інструктор з фізкультури

 

Організувати медичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу:

- паспорти здоров’я для дітей санаторної групи, груп загального розвитку;

 - індивідуальні картки  здоров’я для дітей диспансерної групи.

До 01.10.17

Вихователь,

сестра медична старша,

практичний психолог

11.2.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в ДНЗ:

затвердити санітарний паспорт закладу;

-                     забезпечити достатнє освітлення приміщень: провести часткову заміну світильників та енергозберігаючих ламп;

-                     створення необхідного повітряного та теплового режимів;

-                     організація повноцінного харчування та питного режиму дошкільників;

-                     забезпечення естетичного оформлення приміщень та території.

 

Протягом року

До 01.11.2017

 

 

 

Постійно

 

 

Завідувач, завгосп

 

 

 

 

Адміністрація

11.3.

Створення комфортних психолого-педагогічних умов:

-                     проводити семінари для інструкторів по фізкультурі, старших медичних сестер ДНЗ міста згідно плану роботи опорного закладу з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;

-                     реалізація індивідуального підходу до дітей;

-                     використання здоров’язбережувальних технологій;

-                     забезпечення професійної майстерності педагогів;

-                     організація педрад, семінарів, нарад опорного закладу фізкультурно-оздоровчого напряму для педагогів міста.

Протягом року

Завідувач, методист

II

Впровадження та координація оздоровчої роботи з дошкільниками.

2

.2.1.

Функціонування Центру здоров’я:

- обладнати сенсорно-пізнавальну кімнату;

- поповнити спортивним обладнанням  спортивний майданчик та спортивний зал;

-поповнити асортиментом та необхідними методичними посібниками:

-                                 кабінет фізіотерапії;

-                                 зимовий сад;

-                                 кабінет ароматерапії та фітовільні;

-                                 сольову шахту;

-                                 кімнату казок.

01.09.16

Завідувач,

методист

22.2.

Медична служба ДНЗ:

провести діагностику функціонального стану основних систем організму дітей;

провести поглиблений медичний огляд з залученням спеціалістів дитячої поліклініки.

 

Вересень 2017

 

 

Березень 2018

 

Медичний персонал

III

Заходи щодо зміцнення здоров’я.

 

33.1.

Підготовка до навчання:

-                     проведення діагностування рівня готовності дітей до навчання;

-                     організація роботи консультативного пункту для майбутніх першокласників.

Березень - квітень 2018

 

Протягом року

Психолог

 

 

Психолог, вихователі

33.2.

Фізкультура та фітотерапія:

-                     проведення ранкової гімнастики та фізкомплексів на свіжому повітрі;

-                     вітамінотерапія, ароматерапія;

-                     фіто чаї, кісневі коктейлі;

-                     валеологія;

корекційні «доріжки здоров’я»

Протягом року

Інструктор з фізкультури, вихователі

IV

Популяризація здорового способу життя

 

.4.1.

Залучення батьків та громадськості до:

проведення «Дня здоров’я», «Тижня здоров’я»;

-                     тематичних виставок малюнків;

-                     оформлення санбюлетня, інформаційних листів для батьків;

-                     створення позитивного творчого мікроклімату;

-                     проведення семінару здоров’язберігаючого спрямування «Валеологізація навчального процесу – основа здоров’я дітей».

Протягом року

Методист, вихователі

4.2.

Семінар-практикум

Тема: «Рішення завдань освітньої лінії «Особистість дитини» засобами фізичного виховання»

 

 

План проведення:

І заняття

Діагностика професійної компетенції педагогів з питань фізичного виховання

Ігрова вправа  «Засоби фізичного виховання»

Вправа «Продовж прислів'я про здоров'я»

Лекція – інформація  «Традиції фізичного виховання в Україні»

Вправа «Складові поняття здоров'я»

Репортаж  вихователів «Що ми робимо в групі для зміцнення здоров'я дітей»

 

 

Лютий 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист Тарасова О.С.,

інструктор з фізкультури Свинарьова К.М.

 

V

Реалізація оздоровчих проектів

 

5.1.

«Сенсорно-пізнавальний центр - як засіб впровадження в роботу з дошкільниками здоров’язбережувальних технологій»

Листопад 2017

Свинарьова К.М,, Ляшенко Н.А,, Гладченко О.М.

 

 

Переглядів: 230
Дата публікації: 12:58 12.12.2016