Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Електронне зверення
Пошук
Організація освітньої роботи | Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу якості освіти

  

Звіт

про результати моніторингу якості  освітнього процесу відповідно до вимог комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та Базового компонента  дошкільної освіти в ДНЗ (ЦРД) «Іскорка

(вересень 2017-2018 н. р.)

 

На початку 2017/2018 навчального року (вересень) проведено діагностичні дослідження рівня сформованості компетенції дошкільників за освітніми лініями інваріантної складової змісту дошкільної освіти.

Моніторингові  дослідження  проводилися  відповідно до Положення про моніторинг якості наданих послуг в Куп'янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області,  схваленого педагогічною Радою ДНЗ (протокол №3 від 31.08.2013 та затвердженого наказом  від 02.09.2013 №103-о)

 

 

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»  стандартам і вимогам дошкільної освіти .

Завдання моніторингу :

• безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

• здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

• залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти   ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» .

 

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

З  метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх ліній Базового компоненту вихователями та спеціалістами було проведено діагностичні дослідження щодо  оцінки досягнень дітей дошкільного віку за картою компетентностей. Статистичну обробку даних вивчення стану сформованості життєвих компетенцій педагоги здійснювали за критеріями, чітко визначеними за кожним підрозділом програми. Отримані данні аналізувались за принципом природної достатності. Такий підхід до оцінювання даних зрізів дозволяє аналізувати якість освіти дітей і якість освітньо-виховного процесу в ДНЗ та своєчасно реагувати на недоліки в роботі з розвитку тих чи інших освітніх ліній.

 

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітньо-виховний процес спрямовано на основну мету - формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

подальше здійснення соціально-педагогічного патронату, щодо забезпечення дошкільною освітою дітей, які довгий час за станом здоров’я не відвідують ДНЗ, подальше впровадження в практику роботи інклюзивної освіти;

впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників:

оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку українського мовлення;

організація розвивальної діяльності  в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;

оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей, які підвищили рівень своєї компетентності

№ з/п

Група

До високого рівня

До достатнього рівня

До середнього рівня

 

 

 

 

 

1

5 (мол.гр)

-

2

3

2

8 (мол.гр)

-

1

6

3

12 (мол.гр)

-

1

4

4

7 (сер.гр)

-

2

7

5

11 (сер.гр)

-

5

6

6

6 (старша гр)

-

5

2

7

9 ( старша гр)

-

2

3

8

1 0( старша гр)

-

4

9

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 528
Дата публікації: 12:39 28.01.2018