Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Електронне зверення
Пошук
Інформаційний колаж | Інклюзивна освіта
Інклюзивна освіта
 

/Files/images/5589.jpg

 

Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти

1. Конвенція ООН «Про права інвалідів»

2. Конституція України

3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872

5. Постанова КМУ від 05.10.2005 №1124 «Про затвердження Положення про Центр розвитку дитини»

6. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами)

7. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України

9. Інструктивно-методичний лист МОН України «Організація інклюзивного навчання у загальноосвівтніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384

10. Методичний лист МОН України «Психологічний і соціальний супровід дітей з особлвиими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

11. Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо орагнізації діяльності інклюзивних групп у дошкільних навчальних закладах».

12. Наказ МОН України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних конкультацій»

13. Наказ Мон Украхїни від 23.07.2013 №1034 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.

14. Наказ МОН України від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».

15. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах»

16. Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Головні завдання інклюзивного навчання в ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка" (Методичні рекомендації для педагогічних працівників)

Інклюзивне(інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами. Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:

з вадами інтелектуального розвитку,

з затримкою психічного розвитку,

з тяжкими вадами мовлення,

з порушеннями зору,

з порушеннями слуху,

з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,

з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного (інтегрованого) навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім'ї у вихованні і розвитку дитини.

Головні завдання інклюзивного (інтегрованого) навчаннята виховання дітей в ДНЗ:

1.Забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (ЗаконУкраїни"Продошкільнуосвіту"(2628-14); Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,N49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з вадами психофізичного розвитку».

2.Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками.

3.Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в розвитку в дошкільних навчальних закладах.

4.Реалізація корекційно-розвивального навчання, направленого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, які заважають їх успішному навчанню і розвитку.

5.Створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з особливостями психофізичного розвитку.

6.Формування життєво важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію.

7.Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення психологічно комфортного середовища в освітній установі.

8.Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими потребами.

9.Надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання і виховання обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступнихспеціальних умов:

Створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.

Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп'ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.

Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.

Створення безбар'єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Учасниками освітнього процесу є педагогічні працівники(вчителі-дефектологи, вихователі, практичні психологи, музичні керівники, інструктори з фізкультури, реабілітологи), помічники вихователя та інші працівники дошкільного навчального закладу, діти та їх законні представники.

В основі співпраці учасників навчального процесу покладено принципи демократизації і гуманізації навчання та виховання. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні мати відповідну професійно-педагогічну підготовку. Діяльність помічників вихователів та інших співробітників закладу має бути спрямовано на надання допомоги в організації корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів.

В рамках виконання функціональних обов'язківвихователь групи, де є дітизособливими потребами (1-2):

організовує навчально-виховний процес з урахуванням особливостей розвитку дітей з порушенням психофізичного розвитку;

погоджує навчальну діяльність по відношенню до дітей з особливостями психофізичного розвитку з практичним психологом;

дотримується професійної етики, не розповсюджує відомості, отримані під час діагностичної, консультативної роботи;

створює атмосферу емоційного комфорту в групі з метою збереження фізичного, психічного здоров'я дітей тощо.

В рамках виконання функціональних обов'язківпрактичний психолог:

виконує психологічне обстеження дітей з особливостями психофізичного розвитку з метою виявлення їх соціального, когнітивного та психічного розвитку;

попереджує виникнення дезадаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку;

проводить роботу з гармонізації міжособистісних відносин дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх звичайними однолітками;

розробляє конкретні рекомендації педагогічним працівникам, законним представникам щодо надання допомоги з питань розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку;

проводить розвивальні заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, і, за необхідністю, з дітьми всієї групи;

проводить роботу по формуванню навичок соціальної взаємодії тощо.

Поради й рекомендації вихователю,у групі якого навчається дитина з особливими потребами:

1.Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на це дитині.

2.Сприяти тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятною.

3.Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості.

4.Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей.

5.Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини.

6.Співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній команді.

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Слід наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої дитини. Саме при такому підході в навчально-виховному процесі переваги отримують всі, а не тільки окремі групи.


 

ІПЛАН РОБОТИ

з організації інклюзивного навчання

«Всім дітям рівний доступ до якісної дошкільної освіти»

(витяг з річного плану роботи на 2017/2018 н.р.) 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Доповнення, корекція

1.

Опрацювання нормативно-правових документів:

Закону "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"  (від 23 травня 2017 року № 2053-VIII)

 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2015 №545;Закону України від 05.06.2014 №1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України «Про освіту щодо організації інклюзивного навчання»;

 

 

Постанови КМУ від 29.07.2015 №531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14.04.1997 №346»;

Наказу МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних угруп у дошкільних навчальних закладах»

 

протягом року

Завідувач

Л А. Швайка

 

2.

Створити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів.

 

вересень

Тарасова О.С.

 

3.

Залучитись до реалізації обласного проекту «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», Всеукраїнської програми   «Арсенал ідей – України»

Протягом року

Педагоги

 

4.

Організація роботи батьківського порадника: «Психологічна  допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами».

протягом року

Практичний психолог Молодушкіна І.В.

 

5.

Методичний топ-лист «Взаємодія з батьками у системі інклюзивної освіти»

Психологічний практикум з проблеми «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними»

листопад

Тарасова О.С.

 

 

Молодушкіна І.В.

 

6.

Корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами:основні завдання та напрямки роботи (Методичний порадник)

грудень

Тарасова О.С.

 

7.

Семінар-практикум для педагогів інклюзивних груп «Кожна дитина особлива. Всі діти – рівні»

 

січень

Швайка Л.А.

Молодушкіна І.В.

 

8.

Проблемна бесіда «Організація індивідуальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

січень

Практичний психолог Молодушкіна І.В.

 

9.

Методичний аукціон «Знай! Вивчай! Впроваджуй!»

березень

Герасименко М.А.

 

 

10.

Практична година «Музична скринька» (психологічна реабілітація дітей засобами музикотерапії).

квітень

Гелунова А.М., Молодушкіна І.В.

 

11.

Бюро педагогічних знахідок «Поділись надбаннями» (підведення підсумків роботи за рік).

травень

Тарасова О.С., вихователі

 

12.

Співпраця з методичним центром відділу освіти з питань впровадження інклюзивних цінностей в освітній процес

Протягом року

Члени ППК

 

13.

Висвітлення проблеми інклюзивної освіти на сайті ДНЗ

Протягом року

Тарасова О.С.

 

14.

Оформлення інформаційного дайджеству «Індекс інклюзії»

березень

Молодушкіна І.В., Швайка Л.А.

Фоменко А.П.

 

Переглядів: 296
Дата публікації: 11:58 07.12.2016