Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
Інформаційний колаж | Соціальний захист дошкільників
Соціальний захист дошкільників

Перелік основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства:

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини, Конвенція "Про права осіб з інвалідністю"

3. Цивільний  Кодекс України

4. Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII

5. Закон України редакція від  07.01.2018 «Про охорону дитинства"

6. Закон України , редакція від 28.09.2017,  “Про дошкільну освіту"

8. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

9. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

10. Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»

11. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

12. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей

13. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

14. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

15. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

16. Наказ МОН України від 21.11.2002 №667 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" 

17. Наказ МОН України від 07.04.2017 №404 "Про внесення змін до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" 

18. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 "Про затвердження Порядку комплекстування інклюзивних груп у дошкільних навчальних заклада"

19. Лист МОН України від 08.08.2013 №1/9-539 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"


 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ІСКОРКА»

з вихованцями пільгових категорій


Для набуття офіційного статусу «дитина пільгової категорії» надається пакет документів, а саме:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини,

- довідка, яка підтверджує соціальний статус дитини,

- довідку про склад сім"ї

Дані дитини заносяться до бази даних дітей пільгового контингенту закладу дошкільної освіти, а документи зберігаються  у громадського інспектора закладу, в "Соціальному паспорті".


В центрі розвитку дитини «Іскорка» щорічно наказом призначається громадський інспектор з охорони прав дитинства, який спільно з педагогами:

з метою адаптації дитини дошкільного віку  до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку забезпечують соціально-педагогічний патронаж дітей, сприяють взаємодії закладу дошкільної освіти, родин вихованців, служби у справах дітей, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних органів місцевого самоврядування,  громадських організацій. В річному плані роботи на 2017/2018 н.р. передбачено план заходів щодо соціального захисту дошкільників та правоосвітньої роботи.


Перелік документів, які необхідні  для встановлення соціального статусу дитини.

Батькам, або особам, що їх замінюють, необхідно надати до закладу освіти  наступні документи:

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- ідентифікаційний код опікуна;

- ксерокопія паспорта опікуна (1, 2, 11 стор.);

- свідоцтво про смерть батьків;

- рішення суду про призначення опіки

- про закріплення житла

- про закріплення майна

- рішення суду про позбавлення батьківських прав.

 

 для дітей-напівсиріт:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- свідоцтво про смерть одного з батьків.

· для дітей, зареєстрованих згідно ст.135 Сімейного Кодексу України:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- довідка з управління соцзахисту про отримання матеріальної допомоги.

· для дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- ідентифікаційний код дитини;

- посвідчення, що підтверджує статус постраждалого від ЧАЕС;

- посвідчення та паспорт того з батьків, хто має статус (1, 2, 11 стор.);

- довідка у про склад сім'ї;

- довідка з управління соцзахисту про отримання матеріальної допомоги.

 

для дітей-інвалідів:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда;

· для дітей з багатодітних родин:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- довідка про склад сім'ї.

 

Для дітей пільгових категорій встановлюються пільги на оплату за харчування в закладі дошкільної освіти згідно нормативних документів.


Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора та реалізується за такими напрямками:

забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2017-2018 навчальний рік, який затверджено на засіданні педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В закладі дошкільної освіти забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з данного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Практичним психологом проводиться робота з профілактики злочинностіЮ жорстокого поводження з дітьми, профілактики запобігання шкідливих звичок.

Адміністрацією дошкільного закладу надаються консультації батькам з питань щодо забезпечення реалізації прав дітей.

Громадським інспектором і практичним психологом проводиться роз'яснювальна робота щодо прав батьків і дітей пільгового контингенту, ознайомлення батьків і педагогів з нормативно-правовою базою, вивчаються соціально-побутові умови дітей пільгових категорій, проводиться психологічний супровід цих дітей, психологічна просвіта, бесіди, лекції, семінари, виступи на батьківських зборах, надається консультативно-психологічна допомога (за потребою) та рекомендації батькам і педагогам.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей підбгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Вихователі у всіх вікових групах, використовуючи наочність, проводять консультації, бесіди з батьками з попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.


 ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДОШКІЛЬНИКІВ

ТА ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ на 2017/2018 н.р.

№ п/п

Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Організаційно – адміністративна робота

1.1

Забезпечити своєчасне та якісне виконання плану заходів на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»

Протягом року

Завідувач

Л.А. Швайка

 

1.2

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитинства.

До 01. 09.2017

Завідувач

 

1.3

Виявити дітей пільгового контингенту. Оформити та надати відомості  до відділу освіти Куп'янської міської ради

До 08.09.2017,

протягом  року

Громадський інспектор, вихователі

 

1.4

Провести облік дітей пільгового контингенту, оформити акти обстеження, скласти картотеку.

08.09.2017-01.10.2017

Громадський інспектор

 

1.5

Поповнити картотеку нормативно – правової бази з охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгового контингенту.

01.10.2017, протягом  року

Завідувач

 

1.6

Враховувати в системі індивідуальної роботи з вихованцями роботу з дітьми пільгового контингенту.

протягом  року

Практичний психолог, вихователі

 

ІІ. Робота з педагогами

2.1

Обговорити на нараді при завідувачеві законодавчі документи  щодо охорони життя та соціального захисту малолітніх.

вересень 2017

Завідувач

 

2.2

Скласти соціальний паспорт ДНЗ.

До 08.09.2017

вихователі

 

2.3

Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою)

Протягом року

Практичний психолог

Молодушкіна І.В.

 

2.4

Провести правовий вісник: «Є в кожної дитини право на любов»

січень 2018

Громадський інспектор

 

ІІІ. Робота з дітьми

3.1

Провести спільну благодійну акцію:

«Не будьмо байдужі» (допомога дітям, що опинились в скрутному становищі)

Протягом року

Вихователі

 

3.2

Планувати та організовувати роботу з правового виховання у другій половині дня.

Постійно

 

Вихователі

 

3.3

Організувати проведення:

- тижня правового виховання;

- заняття та бесіди, що формують   у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність тощо;

- доброчинні заходи та акції за участю педагогів, дітей та їх батьків

Січень, травень

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

3.4

Проводити фотовиставку «Права маленької дитини в родині»

 

Лютий 2017

Вихователі

 

3.5

Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, в тому числі – дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно

Вихователі

 

3.6

Залучати дітей пільгового контингенту до участі у проведенні міських благодійних акцій, свят, щодо

Постійно

Вихователі

 

ІV. Робота з батьками

4.1

Ознайомлювати батьків із законодавчими документами щодо охорони життя та соціального захисту малолітніх:

про внесення змін до статті і закону України «Про охорону дитинства» (постанова ВР від 16.06.2011р. №3525- VI);

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов’язків стосовно охорони життя та здоров’я дітей, а також за зловживання опікунськими правами  (постанова ВР від 23.09.2010р. №2556- VI)

 

Групові батьківські збори,

загальні батьківські збори

Завідувач

 

4.2

Провести консультації для батьків:

·                    «Твій батьківський обов’язок»

«Особистий приклад, як засіб виховання».

 

 

Протягом року

 

 

Практичний психолог

 

4.3.

Інформаційний вісник: «Правам дитини присвячується.»

Лютий 2018

Громадський інспектор

 

4.4

Надавати батькам пільгового контингенту інформацію щодо умов отримання пільг та їх документального оформлення.

Постійно,

за потреби

Завідувач

 

4.5

Заслухати звіт громадського інспектора на зальних зборах колективу та батьків щодо організації роботи щодо охорони прав дитинства та соціального захисту малолітніх.

Травень

2017

Громадський інспектор

 

 

Право - це сукупність встановлюваних і охоронюваних державною владою норм і правил, що регулюють відносини людей у ​​суспільстві.

           Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому. 

          Дітям-дошкільнят доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях. 

Це ставить перед педагогами дошкільних установ такі завдання: 
- Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права; 
- Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей; 
- Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей. 

Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини. 
Перш ніж познайомити дитину з правами, його треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.  

В нашому дошкільному навчальному закладі створені всі умови для правового виховання дошкільників. В першу чергу, ми починаємо виховувати у дітей почуття власної гідності, поваги до самого себе. Створюємо атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надаємо можливість реалізувати свої людські права.

Виховання в дусі прав людини ми спрямували на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, принижающие людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших. 

Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснюємо в двох напрямах: "Я і мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: "Мої права - це мої можливості, мої свободи", "Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини". 

Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки. 

Необхідно також пам'ятати, що формування морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти. 

Пам’ятка для батьків з правового      виховання
Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.
 1. Коли порушуються права дитини?
•         Коли немає безпеки для її життя та здоров”я.
•         Коли її потреби ігноруються.
•         Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
•         Коли порушується недоторканість дитини.
•         Коли дитину ізолюють.
•         Коли дитину залякують.
•         Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім”ї рішення.
•         Коли вона не може вільно висловлювати свої думки та почуття.
•         Коли її особисті речі не є недоторканими.
•         Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
   
•         Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
2.    Як реагує дитина на порушення її прав?
•           Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона грубить, блазнює, б”ється, замикається в собі і т.д.)
•           Її турбує особиста безпека і любов до неї.
•           Вона часто буває в поганому настрої.
•           Може втекти з дому.
•           Може приймати наркотики або алкоголь.
•           Може робити спроби суіциду (замаху на своє життя).
3.    Де я можу дізнатись про права своїх дітей? 
•        Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 року.
•        Конвенція про права дитини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 року.
•        „Перші кроки”. Посібник для початкового вивчення прав людини. Amnesty International. Easton Str. London.
•        Настільна книга для молоді „Твої права”. Міжнародна ліга прав дітей та молоді. 
            Київ 1999 р.
•        Комітет сприяння захисту прав дитини м. Київ, тел. 295-26-96
•        Всеукраїнський комітет захисту прав людини м. Київ, пров. Шевченка 13/21-в. к.8, тел. 228-87-83
4.    Що батьки можуть зробити для своєї дитини?
•         Пам”ятати що дитина – це окрема особистість, яка має свої  власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.
•         Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони 01, 02, 03, 04, імена та телефони близьких родичів, сусідів.
•         Навчити її казати „Ні”, навчити захищатися, вміти поводити себе безпечно.
•         Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.
•         Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.
•         Пам”ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.
•         Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
•         Залучати дитину для створення сімейних правил.

 

Картинки по запросу тиждень права в днз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 196
Дата публікації: 21:54 19.01.2018