Завідувач

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
11.12.2017
12.12.2017
10:00 - Консультація для педагогів: - «Шляхи реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників» Консультація для педагогів: - «Шляхи реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників» Організатор:Не визначено! Час проведення:12.12.2017 10:00 Місце проведення:Не визначено!
15:00 - Засідання батьківського комітету Засідання батьківського комітету Організатор:Не визначено! Час проведення:12.12.2017 15:00 Місце проведення:Не визначено!
13.12.2017
Докладніше
Пошук
Інформаційний колаж | Методична скарбничка | Методичні рекомендації вихователю щодо самоаналізу заняття
Методичні рекомендації вихователю щодо самоаналізу заняття

В основних нормативних документах дошкільної галузі освіти зазначається, що людина повинна виховуватись непросто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин су­спільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтере­сами, високою культурою праці і поведінки.

У ДНЗ заняття - організаційна форма навчання, де реалізуються його глобальні мета, цілі й завдання ­ всебічного розвитку особистості, формування її інтелектуальних можливостей, здійснення виховання.

Заняття можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення дітей концентруються на основних, провідних ідеях і поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвивають­ся навчальні процеси, формуються потреби дітей у знаннях.

Усі ці вимоги до сучасного заняття мотивовані науковою сучас­ною педагогікою. Але всі вони не можуть бути здійснені без творчого ставлення вихователя до організації навчання, без його майстерності. Майстерність педагога багато в чому залежить від уміння аналізувати свої та чужі помилки.


ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ

Тема заняття. Мета

І. Чи відповідає моє заняття програмі, віковим та індивідуальним особливостям дітей моєї групи? Як вмотивовувалась діяльність дітей?

2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на занятті на­вчальні, виховні і

розвиваючі завдання?

3. Чи оптимально було визначено зміст заняття, чи відповідає він завданням?

4. Що було основним, найсуттєвішим на занятті?

Чи зуміла я акцен­тувати увагу дітей на його вивченні?

5. Чи вдало визначена структура заняття? Чи була організована на занятті робота з формування основних умінь, навичок, інтересів дітей?

Чи мав навчальний матеріал зв'язок з життям?

6. Які принципи, методи і засоби навчання були використані на занятті?

Чи були вдалими вибір і поєднання?

7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували на занятті?

Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

8. Чи об'єктивно і коректно оцінені мною знання дітей?

9. Які інноваційні методи та прийоми використовувались під час заняття?

10. Чи здійснювався диференційований, індивідуальний підхід до дітей? Яким чином?

11. Яким чином побудована взаємодія з дітьми на занятті, яку атмосферу вдалось створити?

12. Чи досягнуто мету заняття? Що стало причинами невдач, якщо такі були?

Дата публікації: 21:38 29.11.2016