Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Електронне зверення
Пошук
Організація освітньої роботи | Робочий навчальний план. Освітні програми, що реалізуються в закладі
Робочий навчальний план. Освітні програми, що реалізуються в закладі

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Куп'янського дошкільного навчального закладу 

(центру розвитку дитини) «Іскорка»

Куп'янської міської ради 

Харківської області

на 2017/2018 навчальний  рік

 

          СХВАЛЕНО:

 

                                                              Педагогічною Радою Куп'янського

                                                              дошкільного навчального закладу

                                                              (центру розвитку дитини) «Іскорка»

                                                               Протокол № 1  від « 31 »  08. 2017

Пояснювальна записка

 

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка»  Куп'янської міської ради Харківської області (далі - центр)  спрямовує свою діяльність у 2017/2018 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти у контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.

№ 988-р.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - це заклад нового типу, функції якого виходять – за межі традиційних, де забезпечено ефективну форму здобуття дошкільної освіти.  

Головною метою центру є забезпечення реалізації права громадян на здобуття  якісної дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку – 6,                 2 - групи різновікові з короткотривалим перебуванням, 1 – група  із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей «Разом з мамою»,  1 – група різновікова,  1 – група санаторна для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,  1 – група спеціальна (логопедична) група для дітей з порушенням розвитку мовлення, 2 – групи  інклюзивні.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - центр суспільно-динамічної діяльності, комфортний осередок, в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Для дітей у закладі організовано роботу гуртків для дітей віком від 3 до 6 (7) років та консультативний центр для дітей, що виховуються в умовах сім’ї і батьків (законних представників).

      Відповідно до вирішення ключових завдань у 2017/2018 навчальному році, програму діяльності дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»  буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

 

Організація освітнього процесу

 

3

Організація освітньої діяльності в Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»  у 2017/2018 навчальному році  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305),  Положення про центр розвитку дитини (затверджено постановою Кабінету Міністрів 05.10.2009 №1124), наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», наказу МОН України, МОЗ України «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  від 06.02.2015 №104/52,  листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 13.06.2017 №1/9-322, «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи  з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.11.2013 №1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах», від 18.09.2014 №1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності  керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»  інших нормативно-правових актів,  власного Статуту.

 

Навчальний рік у центрі розвитку дитини  «Іскорка» починається  1 вересня 2017 року і закінчується  31 травня 2018 року.

 

З  01 червня  по 31 серпня  триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Тривалість навчального року

I півріччя

01.09.2017 - 29.12.2018

II півріччя

10.01.2018 - 31.05.2018

Упродовж навчального року будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо – естетична робота

 

Орієнтовний графік канікул:

 

осінні канікули (5 календарних днів)

23.10.2017 – 27.10.2017

зимові канікули (10 календарних днів)

25.12.2017 – 05.01.2018

 

весняні канікули (10 календарних днів)

26.03.2018 – 30.03.2018

 

Вересень – адаптаційний період (ранній та молодший дошкільний вік)

 

 

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

04.09.2017 – 15.09.2017;

08.01.2018 – 17.01.2018;

07.05.2018 – 15.05.2018.

 

 

В період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

В закладі функціонують 11 груп різного віку.

1 група раннього віку – від 2-х  років до 3-х років;

1 група раннього віку, адаптаційна з режимом короткотривалого перебування – від 1-го  до 3-х років;

1 група різновікова, з режимом короткотривалого перебування – від 3-х  до 6-ти (7) років;

3 групи молодшого дошкільного віку від 3-х до 4-х років, з них 1 група – санаторна,

2 групи  інклюзивні;

2 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років;

3 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти (7) років, з них: 1 група – спеціальна,  1 -  логопедична (6-й рік життя).

Центр працює в умовах 5-ти денного робочого тижня, 9-ти годинного робочого дня, для двох груп - 10,5 годин відповідно до режиму роботи.

Режим роботи центру розвитку дитини «Іскорка» розроблено з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи (додаток 1)

Мова навчання – українська.

Організоване навчання дітей проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з третього  року життя відповідно до розкладу занять.

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя)  - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У  дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

         Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

         Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

ранкової гімнастики;

гімнастики пробудження;

занять фізичною культурою;

рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

загартування;

фізкультурних хвилинок під час занять;

фізкультурних пауз між заняттями;

фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;

від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2017/2018 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком:   фізкультурно-оздоровчий.  

На  підставі наказу відділу освіти Куп'янської міської ради №286 від 04.08.2017  «Про продовження роботи опорних дошкільних навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік»  заклад є опорним з питань фізкультурно-оздоровчої роботи.

Відповідно до листа КВНЗ ХАНО від 08.09.2016 №772 «Про приєднання до Всеукраїнського проекту масового експериментального впровадження медіаосвіти,  заклад продовжує працювати в статусі експериментального майданчика на регіональному рівні. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти».

 

Організаційно-методичний супровід розвитку дитини

дошкільного віку

У 2017/2018 навчальному  році зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним  положеннями  Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.

В структурі робочого навчального плану виділено інваріантну, обов’язкову і варіативну частини,  які забезпечують компетентність дитини згідно з вимогами  Базового компонента дошкільної освіти.

         Шляхи реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  у 2017/2018 навчальному році (інваріантна складова) буде здійснюватися відповідно до комплексних, спеціальних та парціальних  програм (додаток 2).

          Інваріантна складова робочого навчального плану  «Розподіл навчального навантаження на дитину у групах загального розвитку» (додаток 3) визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно  освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної  освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

В дошкільному навчальному закладі функціонує санаторна  група

для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Розподіл навчального навантаження  на дітей цієї групи передбачає і профілактично-оздоровчі заходи проводяться в режимі дня відповідно до нормативно-законодавчих актів та згідно перспективного планування (додаток 4).

В закладі функціонує спеціальна (логопедична) група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, де зараховані діти згідно висновків ПМПК. Розкладом занять передбачені, як фронтальні, так і під групові заняття. Індивідуальна робота з дітьми проводиться під час самостійної ігрової діяльності, протягом дня, вчителем-логопедом та вихователем групи, що визначено розподілом навчального навантаження на дитину в цій групі  (додаток 5).

Для різновікової групи дітей дошкільного віку з режимом короткотривалого перебування визначено розподіл тижневого навантаження дітей відповідно до нормативних документів (додаток 6)

 Для адаптаційної  групи раннього віку дітей з режимом короткотривалого перебування «Разом з мамою» визначено розподіл тижневого навантаження (додаток 7); для інклюзивних груп передбачено розподіл тижневого навантаження відповідно до нормативних документів та з урахуванням рекомендацій ПМПК для дітей з особливими освітніми потребами (додаток 8)  .

Варіативна складова навчального плану «Гурткова робота» (додаток 9) реалізується через гурткову роботу (додаткові освітні послуги), яка є самостійною, додатковою організаційною формою навчально-виховного процесу.

Заняття в гуртках (додаткові освітні послуги на вибір батьків)  проводяться у ІІ половину дня,   після денного сну. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

День  проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для кожної вікової групи визначено парціальні програми, за якими буде проводитись гурткова робота.

Діяльність центру розвитку дитини передбачає організацію гурткової роботи з дітьми відповідно їх нахилів та за згодою батьків не тільки для дітей, які відвідують заклад, а й для дітей мікрорайону, що відвідують інші дошкільні навчальні заклади та виховуються в умовах сім’ї.

 Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою буде здійснюватись відповідно до Угоди про співпрацю закладу з ЗОШ №12 за трьома напрямами:

інформаційно-просвітницьким;

методичним;

практичним.

          Куп'янський дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини) «Іскорка» буде продовжувати роботу в режимі освітньо-інформаційного центру з розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОНМСУ від 23.08.2012 №945).  Одним з пріоритетних напрямків освітньої роботи закладу – Школи сприяння здоров’ю буде: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага буде приділятись комплексним засобам оздоровлення дошкільників.

          Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2017/2018 навчальному  році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

РЕЖИМ ДНЯ КУП'ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) «ІСКОРКА»  КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка»  працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9  годин.  Вихідні дні субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи груп дошкільного навчального закладу   з 7.30 до 16.30.

            Графік роботи чергової групи з 7.00 до 7.30; з 16.30 до 17.30, щоденно.

            Діти з короткотривалим перебуванням відвідують заклад з 9.00 до 12.00.

 

 

Ранній вік

 (1– 3р. )

Молодша група

(3 - 4р).

Середня група

(4 - 5р)

Старша група

 ( 5 - 6р)

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика, індивідуальне спілкування

7.30 - 8.00

7.30 - 8.20

7.30 - 8.20

7.30 - 8.30

Підготовка до сніданку. Сніданок

8.00 -8.30

8.20 – 8.40

8.20 – 8.40

8.30 – 8.40

Ігри, підготовка до занять

8.30 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

Заняття, колективні та індивідуальні

9.00 – 9.20

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 -10.30

Підготовка до прогулянки

9.20 – 9.40

10.0 -10.30

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

Прогулянка, індивідуальні заняття

9.40 – 11.00

10.30 – 12.00

10.30 – 12.00

11.00 – 12.30

Повернення з прогулянки, обід

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

12.00 -13.00

12.30 – 13.20

Сон

12.00 – 15.00

13.00 – 15.00

12.30 – 15.00

13.20 – 15.00

Поступовий підйом, загартовуючі процедури

15.00 -15.20

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00– 15.15

Вечеря

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

Заняття

15.35 – 15.45

15.35 – 15.50

15.35 – 15.55

15.35 -16.00

Ігри, самостійна діяльність, прогулянка

15.50 – 16.30

15.55 – 16.30

16.00 – 16.30

16.05 – 18.00

 

 

САНАТОРНА  ГРУПА

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика, індивідуальне спілкування

Озд.робота: р/гімнастика, горіховий масаж

7.30 - 8.30

Підготовка до сніданку. Сніданок

Озд.робота: умивання  обличчя прохолодною водою, обливання рук до ліктя

8.40 – 9.10

Ігри, підготовка до занять

Озд.робота: психогімнастика, імунна гімнастика, пальчикова гімнастика, музикотерапія, динамічні паузи, валеохвилинки, пісочна терапія

8.10 – 10.10

Прогулянка, індивідуальні заняття

Озд.робота: аерофітотерапія, оздоровчий біг

10.30 – 12.30

Повернення з прогулянки

Озд.робота: умивання прохолодною водою, фітотерапія, точковий масаж

10.30 -12.30

Обід

Озд.робота: полоскання ротової порожнини відварами трав, вживання вітамінів

12.30-13.10

Сон

Озд.робота: казкотерапія, аромотерапія

13.10-15.10

Підйом

Озд.робота: загартовуючі заходи (кріотерапія), вживання кисневих коктейлів

15.10 – 15.20

Полуденок

Озд.робота: фізіопроцедури, спелеотерапія

15.20 – 15.50

Прогулянка

Озд.робота: фізичні вправи, ігри

16.10-16.30

Повернення додому

 

Примітка:

Контингент дітей санаторної групи – діти, які часто хворіють на респіраторні захворювання та діти з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, діти-інваліди.

В режимі дня збільшено продовжність денного сну, прогулянок на свідому повітрі, зменшено навчальне навантаження, передбачено створення емоційно-психологічного клімату.

Додаток 2

 

Перелік освітніх програм у 2017/2018 навчальному році

Назва програми

Автор

Коли і ким затверджено

Освітні програми

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

Наук.кер

Крутій К.Л.,

Богуш А.М.,

Грицишина Т.І.,

Дим`яненко О.Є.

 

Лист МОН України 06.11.2015,

1/11-16160

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник»

Калуська Л.В.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України (наказ від 03.10.2014 р. №1226)

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

 

Рібцун Ю.В.

Бартєнєва Л.І.

Гриф МОН від 05.12.2012

№1/11-18798

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»

Н.І. Депутат,

М.В. Дмітрієва,

І.В. Недозим,

Т.Ф. Марчук,

О.А. Османова,

Л.І. Прохоренко, Т.В. Сак

Рекомендовано МОН України (лист від 12.04.2013 №1/11-6943)

Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

За загальною редакцією

Т.В. Скрипник

Рекомендовано 04.04.2013 №1/11-6544)

Парціальні програми

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

О.А. Грабарєва,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)

Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»

І. Малашевська,

І. Демідова

Лист ІІТЗО від 25.02.2015

 №14.1/12-Г-54

Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого  дошкільного віку

А.С. Остапенко,

О.С. Тарасова

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО

«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації

 

І. Кулікова,

Т. Шкваріна

Лист ІІТЗО від 28.07.2015

№ 14.1/12-Г-952

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

Дитина у світі дорожнього руху. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

О. Тимовський,

І. Репік

Лист ІІТЗО

від 25.12.2014

№ 14.1/12-Г-1856

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»

Т.О. Піроженко,

О.Ю. Хартман

Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України  (лист ІМЗО

від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363)

Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя : програма і методичні рекомендації

 

Боднар С.В.

Гончарук А. Д.

Заводяна Н. В.

та ін.

Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України,

2017 р.

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                                 Відповідно до наказу МОН

                                                                                      від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

У ГРУПАХ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ДИТИНУ

 (інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Перша молодша (з 2 до 3 років)

№ 4 «Колобок»

Середня

(з 4 до 5 років)

7 «Сонечко», №11 «Краплинка»

 

Старша

(з 5 до 6 років)

10 «Соняшник»,

6

«Калинка»

 

Ознайомлення із соціумом

1

2

3

 

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)¹

4

5

5

 

Сенсорний розвиток

2

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

2

 

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

2

3

3

 

Здоров'я та фізичний розвиток2

2

3

3

 

Кількість занять на тиждень*

10

12

15

 

Додаткові освітні послуги  на вибір  батьків ³

(гурткова робота)

-

 

4

 

 

5

 

 

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

10

16

20

 

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

5.3

8,3

 

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

 

 Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності в старшій групі, розвитку мовлення в ІІ молодшій та середній групі.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.     

* З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В САНАТОРНІЙ ГРУПІ

(інваріантна складова)

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

молодша група

3 до 4 років)

8 «Бджілка»

Ознайомлення із соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

4

 

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

Кількість занять на тиждень*

11

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

3

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

14

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

 

 

Примітки:

* В санаторній групі для отримання оздоровчого ефекту в заняття з усіх освітніх ліній включаються оздоровчі заходи. За потребою проводяться інтегровані та комплексні заняття; в останній день місяця проводиться «День здоров‘я». З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 Заняття з художньої літератури введені в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування». Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.  

 

 

 

 

 

Додаток 5

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ЛОГОПЕДИЧНІЙ)  ГРУПІ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Старша група

(з 5 до 6 років)

 

№9 «Дзвіночок»

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

5

 

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

Кількість занять на тиждень*

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

4

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

19

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

8

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

Примітка:

* Фронтальні заняття з дітьми логопедичної групи введено в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» 1 раз на тиждень.  Підгрупові та індивідуальні заняття в логопедичній групі проводяться за індивідуальним планом вчителя-логопеда і реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються в інші види діяльності дітей протягом дня. З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності та розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.  

 

Додаток 6

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Різновікова група № 2*

 (з 3 до 6 (7) років)

«Малятко»

Ознайомлення із соціумом1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 2

5

 

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

2

Здоров'я та фізичний розвиток3

3

Кількість занять на тиждень4

10

Додаткові освітні послуги на вибір батьків*

(гурткова робота)

4

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

14

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

Примітки:

1  – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2  – Заняття з художньої літератури планується таким чином: 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять із художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені як окремі заняття (коли є умови для їх проведення), або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.

4  – Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

* – Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться за вибором батьків та нахилів дитини

 

 

 

 

Додаток 7

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

(інваріантна складова)

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Адаптаційна  група № 1

«Разом з мамою»

(з 1 до 3 років)

Ознайомлення із соціумом1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 2

4

 

Сенсорний розвиток

2

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

1

Здоров'я та фізичний розвиток3

2

Кількість занять на тиждень

9

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

9

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,3

 

Примітки:

1  – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2  – Заняття з художньої літератури планується таким чином: інтегрується в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8                                                                                         

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В  ІНКЛЮЗИВНІЙ  ГРУПІ

 (інваріантна складова)

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр  розвитку дитини) «Іскорка»

Куп’янської міської ради Харківської області

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Молодша група

3 до 4 років)

№5 «Веселка»,

12 «Дюймовочка»

Ознайомлення із соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

4

 

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

Кількість занять на тиждень*

11

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

 

 

3

Корекційно-розвивальна заняття4:

з вчителем-логопедом

з практичним психологом

з інструктором по фізкультурі

з керівником музичним

 

до 10 занять

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг, корекційно-розвивальних занять)

14

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

 

Примітка:

* З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності та розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 ³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.

4 -  Відповідно до листа МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  від 12.10.2015 № 1/9 – 487 корекційно-розвивальні заняття плануються та проводяться відповідно до індивідуальної програми розвитку для кожної дитини групою фахівців. з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Загальна кількість занять на тиждень -  20

 

Додаток 9

 

Гурткова робота

  у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини)

«Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області     

 (варіативна  складова)    

Назва гуртка

«Дивосвіт»

«Англійський для малят»

«Веселі черевички»

«Театральне віконце»

«Абетка спілкування»

«Степ-аеробіка»

«Домісолька»

Напрям роботи

Художньо-естетичний

Пізнавальний

Фізкультурно-оздоровчий

Художньо-естетичний

Гуманітарний

Фізкультурно-оздоровчий

Художньо-естетичний

Керівник

Рибалка Н.О.
Ляшенко Н.А.

Шпиця Н.В.

Строєва О.А.

Ляшенко Н.А.

Граф А.М.

Молодушкіна І.В.

Свинарьова К.М.

Тімофєєва О.І.

Гелунова А.М.

Форма організації

Заняття, виставки, конкурси

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги

Заняття, розваги, змагання

Заняття, розваги, свята

Програма за якою працює гурток

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

Наук.кер

Крутій К.Л.,

Богуш А.М.,

Грицишина Т.І.,

Дим`яненко О.Є.

(Лист МОН України 06.11.2015,

1/11-16160)

.«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації, І. Кулікова,

Т. Шкваріна (Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952)

 

 

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого дошкільного віку»,          А.С. Остапенко, О.С. Тарасова

(Протокол КВНЗ ХАНО від 08.10.2015) реєстрацій-ний №88

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії
дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»
,   Т.О. Піроженко, О.Ю.Хартман, лист ІМЗО від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. М.М.Єфименко,

Лист ІІТЗО від 11.06.2014 № 14.1/12-Г-869

 

Програма
з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності
дітей дошкільного віку
 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Лохвицька Л.В., Лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632

Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»,

Лист ІІТЗО від 25.02.2015

 №14.1/12-Г-54

Критерії відбору дітей

Діти, які мають художні здібності, за бажанням та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

 

Кількість груп

2

4

4

2

1

2

2

Кількість занять на тиждень

4

8

8

4

4

4

4

Переглядів: 677
Дата публікації: 20:25 28.11.2016