Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
«Стаття 30 Закону України «Про освіту» | Звіт директора ДНЗ (ЦРД) "Іскорка" за 2016/2017 н.р.
Звіт директора ДНЗ (ЦРД) "Іскорка" за 2016/2017 н.р.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального

закладу (центр розвитку дитини)

«Іскорка»

Куп'янської міської ради

Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом

та громадськістю

з питань Статутної діяльності

у 2016/2017 н.р.

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року   № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка»   (далі ДНЗ (ЦРД) «Іскорка») Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

 

       Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом (центр розвитку дитини) «Іскорка»  Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

В статусі центру розвитку дитини заклад функціонує з 1 вересня 2016 року відповідно до Рішення №298-VII,  XIV сесії Куп’янської міської ради Харківської області VII скликання  від 26.08.2016 «Про перейменування Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області та затвердження Статуту в новій редакції».    Зараховування дітей до ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»  здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»  регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ (ЦРД) «Іскорка» та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради  та Управлінням Держпродслужби в Куп’янському районі.

 У 2016-2017 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2016-2017 навчальному році в закладі  функціонувало 11 груп, плановий контингент – 192  дітей.

 

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2017

Групи для дітей раннього віку з повним днем  перебування та короткотривалим перебуванням

Групи для дітей дошкільного віку з повним днем перебування

Групи компенсуючого типу (логопедична, санаторна, інклюзивна)

номер групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

№ 1

(короткотривала)

10

До 3-х років

№7

22

Від 3-х до 6-ти років

№6

19

Від 4-х до 5-ти років

№ 4

19

№10

23

№9

13

Від 5-ти до 6-ти років

№2

(короткотривала)

10

№5

19

№12

15

Від 5-ти до 6-ти років

 

 

№8

21

 

 

 

 

 

№11

21

 

 

 

Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:

Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:

Середня наповнюваність груп:

16

20

20

 

 

Впродовж 2016-2017 н.р. в закладі  функціонувала група адаптаційна – «Разом з мамою», де діти мали можливість відвідувати групу  з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотривалих  груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

Об’єктивною потребою у 2016/2017 н.р. стала організація гурткової роботи, які були організовані відповідно до запитів батьків та нахилів дітей.  

     Відповідно до річного плану роботи закладу протягом року  вивчався стан гурткової роботи в центрі розвитку дитини з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу дітей дошкульного віку.

   Заняття в гуртках проводяться відповідно до програмно-методичного забезпечення, яке визначено у робочому навчальному плані на 2016/2017 н.р. Керівники гуртків використовують парціальні програми та авторські. Перевірялися питання охоплення дітей  гуртковою робо­тою, активність їх під час проведення занять, результативність ро­боти гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах тощо).

    Під час перевірки відвідано всі гурткові заняття, пере­вірено журнали, плани гурткових занять, проведено співбесіди з усіма керівниками гуртків та батьками вихованців і дітьми.

За результатами анкетування батьків  з'ясовано, що найбільшою популярністю користуються гуртки з хореографії, англійської мови. В момент проведення занять були присутні 94 % складу вихованців, зарахованих до гуртків. Відзначено, що гурток з хореографії сприяє розвитку рухових навичок дітей та розвитку танцювальних вправ.  

Мають постійний склад та користуються популярністю  гурток театралізованої діяльності «Казка на долоньці» (керівник Тімофєєва О.І.), гурток з образотворчого мистецтва «Дивосвіт» (керівник Рибалка Н.О.), гурток «Англійська мова» (керівник  Шпиця Н.В, Скворцова Л.С.)

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ  (центр розвитку дитини) «Іскорка» відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 4  дітей.

         Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

розробку та впровадження розвивальних,  корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі  Вас, шановні батьки, та педагоги.

Заходи  щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

       На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від  18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його.  Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Іскорка».  З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в на веб-сайті ДНЗ висвітлювала інформацію про організацію освітнього процесу в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

         Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

віком від 1 до 6(7) років становить - 86 %;

віком від 3 до 6(7) років становить - 83 %.

 

Організація освітнього процесу

 

Освітній процес у центрі розвитку дитини протягом 2016/2017 н.р. здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини» від 05.10.2009 №1124, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 25.07.2016 №1/9 – 396 «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 №2.1/10 – 1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізично – спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи  з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, власного статуту.

 

 

Навчальний рік у центрі розвитку дитини починається  1 вересня 2016 року і закінчується  31 травня 2017 року.

 

З  01 червня  по 31 серпня  триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Тривалість навчального року

I півріччя

01.09.2016 - 29.12.2016

II півріччя

10.01.2017 - 31.05.2017

Упродовж навчального року будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно – оздоровча і художньо – естетична робота

 

Орієнтовний графік канікул:

 

осінні канікули (5 календарних днів)

24.10.2016 – 28.10.2016

зимові канікули (10 календарних днів)

26.12.2016 – 06.01.2017

 

весняні канікули (10 календарних днів)

22.03.2017 – 31.03.2017

 

Вересень – адаптаційний період (ранній та молодший дошкільний вік)

 

 

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

01.09.2016 – 13.09.2016;

10.01.2017 – 13.09.2017;

03.05.2017 – 12.05.2017.

 

 

В період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність була направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

Організоване навчання дітей проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з третього  року життя відповідно до розкладу занять.

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя)  - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планувалася як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У  дошкільному навчальному закладі планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

         Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та програмних завдань.

         Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:

-         ранкової гімнастики;

-         занять фізичною культурою;

-         рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

-         загартування;

-         фізкультурних хвилинок під час занять;

-         фізкультурних пауз між заняттями;

-         фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

-         оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

-         у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

-         від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;

-         від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

-         від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2016/2017 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком:   фізкультурно-оздоровчий.  

На  підставі наказу відділу освіти Куп'янської міської ради №301 від 06.07.2016  «Про продовження роботи опорних дошкільних навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік»  є опорним закладом з питань фізкультурно-оздоровчої роботи.

Відповідно до рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 06.09.2013 року «Про стан експериментальної діяльності навчальних закладів Харківської області»,  заклад працює в статусі експериментального майданчика на регіональному рівні. Тема дослідно – експериментальної роботи: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти».

 

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2016-2017 році були :

інтеграцію родинного і суспільного виховання  щодо формування національно – патріотичних почуттів у дошкільників;

створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в організацію дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти;

апробацію і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку. 

           Враховуючи потреби сьогодення у посиленні складових соціально – морального розвитку дітей дошкільного віку колектив обрав проблемною темою у 2016/2017 н.р."Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини-дошкільника на засадах патріотичного виховання».

Основні завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ (центру розвитку дитини) «Іскорка»    у 2016/2017 навчальному році були направлені на:

спрямування діяльності педагогічного колективу  на формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців; сприяння пошуку педагогами нових форм і методів фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми;

систематизація та інтеграція змісту освітньої робот з дітьми дошкільного віку щодо формування почуття любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації;

удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості дітей дошкільного віку;

самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

 

 

 

 

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону  проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі   проведені міський семінар для вихователів-методистів, методичне об єднання для вихователів груп молодшого віку та середнього дошкільного віку.

У навчальному процесу більшість педагогів  використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

 

ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»  в навчальному році працював в статусі експериментального майданчика  регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

 

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

з/п

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

1

Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для  забезпечення якості освіти

КВНЗ ХАНО

05.05.2016

2

Семінар для вихователів-методистів  ДНЗ “Роль мовлення у формуванні особистості

дитини-дошкільника”

центр розвитку дитини «Іскорка»

19.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

 

Питання

Дата проведення

Рішення

 

Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"

 

 

Про впровадження в практику роботи локальної програми «Медіадошкільник»

 

 

15.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2017

 

Узагальнити матеріали експерименту

 

 

 

 

Розробити методичні рекомендації для вихователів ДНЗ

Вивчити та узагальнити досвід впровадження програми з медіаосвіти дошкільників

 

 

 

            Всі  заходи в ході експерименту  отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

   Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює в нашому центрі  – 53 особи: зокрема, педагогічних працівників — 22 особи, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою  - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист»,  1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2016-2017 навчальному році чергову атестацію пройшли 4 педагоги (Тарасова О.С., Черкасова Ю.М., Челомбитько Н.П., Гаркуша Г.В.).

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

З метою підвищення професійної майстерності та удосконалення професійної творчості завідувач Л.А. Швайка та вихователь-методист Тарасова О.С. стали учасниками Регіонального Фестивалю освітніх технологій  «Песпектива»,  практичного семінару: «Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора» в м. Києві. Практичний психолог Молодушкіна І.В та вихователь-методист отримали сертифікати учасників практично-методичного семінару «Музико-терапія для дітей дошкільного віку» в рамках співпраці з Німеччиною та учасників XIV Міжнародної методичної школи-семінару  «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Вихователі закладу залучились до впровадження  протягом року в практику роботи з дітьми проекту «Вчимося жити разом» за підтримки ЮНІСЕФ та проекту «Лялька, як персона». 

Аналіз результативності освітніх інновацій, що впроваджуються засвідчив їх позитивний вплив на розвиток малят та формування їх світогляду, творчих, креативних здібностей.

Про результативність методичної роботи з кадрами свідчать і методичні посібники, авторами яких стали педагоги Тарасова О.С., Швайка Л.А., Гаркуша Г.В..

            Педагоги ДНЗ  (ЦРД) «Іскорка»  – це дійсно творча злагоджена команда. В 2016-2017 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

 

Організація харчування дошкільників

        Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують  3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ.  Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування у 2016-2017 навчального року становить 65%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 14 грн  на день, для дітей дошкільних груп, 20 грн.. для дітей груп раннього віку  та 23 грн. для дітей санаторної групи,  з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій 37 дітей, 2 дітей знаходиться під опікою, позбавлені батьківського піклування: Карпенко Віталіна (група №9), Філімохін Матвій   (група №6); з них 1 дитина, батько якої учасник АТО Тернов Дмитро (група №7),  діти-інваліди 6 дітей: Рибалка Олександра (група №8), Черняк Артем (група №7), Літвінова Анна (група №6), Чірвонов Даніїл (група №12), Майорова Вікторія (група №12), Панчішина Дар’я   (група №4). Для них організоване безкоштовне харчування, а 12  дітям з багатодітних сімей, яким встановлено знижки у розмірі 30% щодо оплати за харчування. 

Адміністрація  та  вихователі тримають  на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється  також  батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

          Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини  дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду  здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група - 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична –  19 дітей (14%)

Ортопедична – 1  дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13  дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання  у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2016 по травень 2017 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах.  Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

           Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцевою лампою.   Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

         Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.                                                                                                                                                                                                                                                                       Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  за звітний період зареєстровано не було.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти, батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.  

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2016-2017 н.р.  були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування. 

Щотижня завідувач веде  прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2016/2017 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

         Наказом по закладу від 03.01.2017 року  №10  призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

        В ДНЗ (ЦРД) «Іскорка» особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом,  затвердженим наказом від 03.01.2017 року  №10  «Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2017  році» 

                Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності».                  

         Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

            Протягом 2016-2017 року  зареєстровано 0 письмових звернень.

Усього за рік зафіксовано  21 звернення.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

Про влаштування дітей до ДНЗ - 19 звернень;

Охорона здоров’я  – 2 звернення

               Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

                Адміністрація ДНЗ (ЦРД) «Іскорка» 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

                Роботу ДНЗ (ЦРД) «Іскорка» щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу  на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

               Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

 

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

 

Сім’я  і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

    Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, замінено лінолеум в групах №6, №10, №9, №11,  в музичні залі. Установлені нові меблі в групах №6, №7. Замінено вхідні двері в групових кімнатах, методичному кабінеті. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

       Сформований позитивний  імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність».  

               Колектив «Іскорки» налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

               Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які школять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. 

 

Переглядів: 5
Дата публікації: 09:40 14.06.2018